شهرداری میبد

زیر بنای پروژه : 7264m2

ساختمان ارگ شهرداری میبد در چهار طبقه توسط مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا طراحی گردیده است . توجه به شرایط اقلیمی وابسته از مصالح بوم آورد از جمله نکات مورد توجه در طراحی است .

کلنک احداث بنا در تاریخ 25 مرداد ماه 1391 ، توسط استاندار یزد و مسئولین استان و شهرستان به زمین زده شد