باغ بهار خسرو

کار فرما : شرکت عمران شهر فولاد شهر

موقعیت : فولاد شهر، اصفهان

طرح باغ های ایرانی و ساختمان های آن ، آمیزه ای از سبک معماری و باغ سازی ایرانی در طول تاریخ و متناسب با جغرافیای مکان قرارگیری آن ها است.

باغ ایرانی مزین به تناسبات و رعایت مقیاس انسانی، برخوردار از حرمت و محرمیت ، منزه از بیهودگی و افراط و تفریط، موظف به کارایی و سوددهی، مساعد به قناعت و صرفه جویی و مجهز به پایداری است.

باغ ایرانی فولاد شهر در زمینی به مساحت 2/5 هکتار ، در برزن دوم این شهر طراحی گردیده است. الگوی شکل گیری باغ با توجه به تناسبات و نیاز های کارفرما به صورت کوشک میانی و دارای چهار ورودی در چهار طرف سایت می باشد. ایده اولیه طراحی این باغ، فرش بهارستان و یا بهار خسرو است. براساس متون تاریخی از جمله تاریخ طبری، فرش بهارستان بزرگترین و زیباترین فرش از فرش های کاخ تیسفون است که تالار بار عام کاخ خسرو را مفروش و مزین کرده بود.

کوشک مرکزی سایت دارای کاربری فرهنگی – آموزشی به همراه کاربری پذیرایی با زیربنای 1200 متر مربع در سه طبقه و یک رواق پیرامونی به مساحت 1923 متر مربع در یک طبقه طراحی شده است. فضای سبز باغ شامل گیاهان مثمر و زینتی با مساحت 10936 متر مربع پیرامون کوشک را فراگرفته است.

پارک 30 هکتاری

پارک 30 هکتاری

یک طراحی، باید نوعی ارتباط منطقی بین الگوهای گذشته، حال و سیمای آینده‌ی منطقه برقرار کند. وجود این ارتباط؛ بین الگوهای حد واسط تا دست یابی به الگوهای نهایی در امر طراحی، از اهمیت ویژ ه‌ای برخوردار است و ضامن استمرار و بقای طرح، به‌عنوان نوعی میراث زنده از گذشته به حال و آینده محسوب می‌شود. در دیگر انواع طراحی، هنرمند با استفاده از ترکیبات مختلف مواد، شکل، رنگ و بافت‌های گوناگون، طرح خود را به‌صورت سه بعدی به تصویر می‌کشد، اما در طراحی منظر، از آ ن جا که عوامل دخیل در طرح دا یماً در حال تغییر هستند، بعد چهارمی نیز، اهمیت می‌یابد و بعد زمان است. وجود و کارکرد عواملی چون: تغییرات فصلی، رشد و افزایش تدریجی عمر گیاهان، تاثیرات اقلیمی و فرسایش خاک، از چنان اهمیتی برخوردارند که بی توجه ای به آ نها در فرایند طراحی فضای سبز، می‌تواند منجر به بروز مشکلات جبران ناپذیری در درازمدت شود.

در اهمیت فضای ســبز شــهری می‌توان گفت کــه امــروزه اقلــیم شهری تحت تأثیر فرایندهای تـراکم و تمرکز فعالیـت‌ها در شـهرها، آن‌چنان دگرگون‌شده اســت کــه مطالعات ناحیه‌ای شهرها، به‌صورت مشخص و جدای از اقلیم ناحیه‌ای بررسی می‌شود. آثاری که از طریق کاهش فضای سبز شهری بر اکولـوژی شهری به‌ویژه در زمینه‌های اقلیم، هوا، خاک، آب‌های زیرزمینی و جامعه حیوانی گذاشته می‌شود، چنـان شدید است که عناصر سازنده آن را در محیط شهری به‌کلی دگرگون می‌کند. نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری، موضوعی است که بیش از هر چیز دیگر در شهرها و شهرسازی معاصر موردتوجه قرار گرفته است.

طراحی پارک 30 هکتاری فولادشهر در جنوب شهر در جوار آرامستان و بزرگراه ذوب آهن واقع شده است. قرارداد طرح پارک 30 هکتاری فولادشهر با هدف تأمین فضای سبز و نیز تأمین خدمات اقامتی در جوار بزرگراه ذوب‌آهن در تاریخ 21/10/98 با مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا منعقد گردید.

طرح پیشنهادی با ایجاد یک کندگذر در بخش شمالی و دسترسی کلی مجموعه را از سمت اتوبان ذوب‌آهن تأمین شده است. ساختار اصلی محدوده را محور جاده سلامت محدوده است که از غرب به شرق و از شمال به جنوب سایت کشیده شده است. 3 ورودی از بخش شمالی محدوده و یک ورودی از بخش جنوبی تعریف شده است و از سمت شرق و غرب نیز بخش‌های ورودی‌های متعددی در نظر گرفته شده است تا از این طریق نفوذپذیری سایت تأمین گردد.

میدانچه ها و فضاهای باز در کنار فضاهای مکث تنوع فضایی لازم را ایجاد کرده‌اند. در خصوص توده گذاری بر اساس ضوابط حداکثر استفاده 5 درصد از کل فضا امکان بارگذاری کاربری وجود دارد و حداکثر ارتفاع قابل احداث تا 5 متر می‌باشد.

تأمین پارکینگ محدوده طرح در 4 پهنه صورت پذیرفته است که دو پهنه در سمت شرق و غرب سایت از سمت اتوبان ذوب‌آهن و دو پهنه در جوار ورودی جنوبی قرار دارد.

نقطه تمرکز اصلی سایت را می‌توان میدان رویداد دانست که به پیشنهاد کارفرما در بخش جنوبی محدوده جهت برگزاری مراسمات پیشنهاد شده است.

باززنده سازی کارخانه پشم هرند با رویکرد حفظ میراث صنعتی (شامل کاربری های فرهنگی ، گردشگری و فضای باز شهری)

باززنده سازی کارخانه پشم هرند با رویکرد حفظ میراث صنعتی (شامل کاربری های فرهنگی ، گردشگری و فضای باز شهری)

طرح احیاء و باز زنده سازی کارخانه پشم هرند بر مبنای حفظ ساختار و کالبد به جا مانده از مجموعه، به عنوان میراث صنعتی در مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا تهیه گردید.

سازمان یونسکو در سال 2013 منشوری تحت عنوان میراث صنایع را مصوب نمود و گسترش و نگهداری تمامی کارگاه ها ، کارخانه ها ، معادن و انبار های واجد ارزش را در دستور کار خود قرار داد و عنوان میراث صنعتی را برای آن برگزید و اماکن صنعتی را نقطه عطفی در تاریخ یک کشور و منطقه بیان نمود . حفظ ساختار و کالبد بخش های تاریخی ، رعایت سیما و منظر کارخانه و حفظ ماشین آلات به جا مانده از کارخانه از جمله رویکرد های طراحی و مواجهه با کارخانه پشم هرند بوده است . در طرح پیشنهادی مشاور ، محوطه کارخانه با توجه به اثر ماندگار در زندگی اهالی شهر هرند به عنوان یک فضای شهری تعریف گردید و کاربری پذیرایی – اقامتی و ورزشی به صورت حوزه های کلان طراحی گردید .

فعالیت کارخانه از سال 1343 تا 1388 می باشد . مساحت کل زمین کارخانه 3.3 هکتار و مساحت زیربنای سالن اصلی کارخانه پشم ، قریب به 1000 متر میباشد . زنده نگهداشتن خاطره فضا به عنوان مهم ترین هدف در روند بازسازی پروژه  مورد توجه بوده است .

تهیه و تصویب طرح گردشگری و سند سرمایه گذاری (شامل شناسایی و معرفی بسته های سرمایه گذاری) شهر سین

تهیه و تصویب طرح گردشگری و سند سرمایه گذاری (شامل شناسایی و معرفی بسته های سرمایه گذاری) شهر سین

کارفرما: شهرداری شهر سین

تاریخ تصویب طرح:1398

در شهر سین با تکیه بر اطلاعات حاصل از شناخت شهر، تحلیل داده‌ها، تعیین بازار هدف و مزیت‌های رقابتی شهر 21 فرصت در چهار حوزه: خدمات شهری، تفریحی-گردشگری، کشاورزی و صنعتی شناسایی و تحلیل های مالی اقتصادی در خصوص هر یک از این فرصت ها صورت پذیرفت.

این چهار حوزه به لحاظ فعالیتی با یکدیگر همپوشانی دارند و تقویت و رشد یک حوزه هم در سطح کلان بر اقتصاد شهر مؤثر است و هم در عمل زمینه را برای رشد و جذب سرمایه در حوزه دیگر فراهم می آورد.

از 21 فرصت پیشنهادشده در شهر سین 13 فرصت در زمینه گردشگری، 2 فرصت در زمینه صنعت، 2 فرصت در زمینه

کشاورزی و 4 فرصت در زمینه خدمات شهری پیشنهاد شده است.

تصویب طرح جامع گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری شهرستان مبارکه (شامل 63 بسته سرمایه گذاری)

تصویب طرح جامع گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری شهرستان مبارکه (شامل 63 بسته سرمایه گذاری)

طرح جامع گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری شهرستان مبارکه با همت کارگروه سرمایه گذاری و گردشگری شهرداری های شهرستان مبارکه و با همکاری شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا در سال 1398 تهیه و به تصویب رسید.

شهرستان مبارکه در منطقه ای قرار گرفته است که به دلیل وجود صنایع بزرگ کشور در آن در سطح ملی دارای اهمیت است خطوط ارتباطی چون خط راه آهن تهران جنوب، بزرگراه خلیج فارس، جاده مبارکه شهرضا، بزرگراه نجف آباد و بزرگراه فولاد (کار) موقعیت قرارگیری این شهرستان را در کنار دلایلی دیگری چون: تنوع منابع و پتانسيل‌هاي گردشگري (برخورداری از 132 جاذبه گردشگری (بر اساس برداشت مشاور) )، برخورداري از منابع تاريخي- فرهنگي (60 منبع شامل ارگ تاریخی نهچیر،بافت‌های واجد ارزش تاریخی و …)، وجود منابع و پتانسيل‎هاي طبيعي (16 منبع رودخانه زاینده رود، کوه کُلک، کوه قلعه بزی و …) برخورداری از عمده‌ترین پتانسیل‌های انسان‌ساخت در استان (30 جاذبه) پس از شهرستان اصفهان، برخورداری از 26 جاذبه مذهبی-فرهنگی (از جمله امامزاده طلحه و اسحاق، امامزاده عزالدین و …) و نیز قابليت توسعه گردشگري صنعتي، این شهرستان را به محدوده‌ای دارای پتانسیل برای توسعه صنعت گردشگری مبدل نموده‌است به نحوی که تنها نیازمند بسترسازی در جهت جذب سرمایه‌گذار است.

بر این اساس در این طرح با رویکرد راهبردی- ساختاری و با نگاه جامع و شهرستانی به صنعت گردشگری شهرستان مبارکه، نقش این شهرستان در صنعت گردشگری استان و کشور بازتعریف و با شناسایی بازارهای هدف گردشگری مدار گردشگری شهرستان در سه سطح ملی، منطقه ای و محلی ترسیم گردید. همچنین تعداد 63 بسته سرمایه گذاری بر پایه توسعه شش نوع گردشگری (فرهنگی- تاریخی، فرهنگی- بومی، فرهنگی- مذهبی، عامه پسند، اکوتوریسم و صنعتی) معرفی و به سرمایه گذار ارائه شد

در ادامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذار و نیز نزدیک نمودن پروژه های تعریف شده به اجرا و بهره برداری بررسی های مالی و اقتصادی بر روی پروژه‌های شاخص تعریف شده برای شهرستان انجام شد در این نوع تجزیه و تحلیل  سعی شد کلیه آیتم های مالی تاثیر گذار بر پروژه ها بالاخص در فضای حاکم بر اقتصاد امروز کشور و موارد مد نظر سرمایه‌گذاران چون برآورد میزان سرمایه گذاری، نرخ بازده داخلی، طول مدت بازگشت سرمایه، دوران ساخت و اشتغال در دوران ساخت و بهره برداری (به تفکیک) مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

تصویب 6 طرح مرحله اول و دوم آماده سازی (مسکونی، کارگاه مشاغل شهری و گردشگری)

تصویب 6 طرح مرحله اول و دوم آماده سازی (مسکونی، کارگاه مشاغل شهری و گردشگری)

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

آماده سازی زمین در حقیقت شهرسازی اجرایی است، یعنی آن‌چه در طرح های جامع و تفصیلی برای شهر و شهرنشینان اندیشیده و تدوین شده است، باید در آماده سازی زمین به مرحله اجرا در آید.

آماده سازی زمین برای سکونت، از سال ۱۳۶۴ به عنوان فعالیتی جدید، در روند برنامه ریزی شهری در ایران معمول شد. اما ماده ۴۱ آیین نامه زمین شهری مصوب ۶۶ آن را قانونی کرد. از این سال به بعد در پروژه‌های زمین و مسکن، آماده ساختن زمین باید طبق طرحی مشخص انجام می‌گرفت. این کار به عنوان فعالیتی رسمی، تعریف شده و در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) قرار گرفت.

آماده سازی زمین ، تنها اجرای طرح های جامع و تفصیلی نیست، بلکه آمیزه ای است از قواعد تدوین شده پیشین و دیگر عواملی که از لحاظ برنامه ریزی شهری ، معماری و مهندسی ساختمان برای مناسب تر شدن محیط مسکونی،کارگاهی، گردشگری و … ضرورت دارد. در این کار توجه به ویژگی های اقلیمی و معیشتی، هم چنین خصوصیات زمین نقش اساسی دارند. مشاور نقش و اندیشه مبنا شش طرح آماده سازی با رویکردهای متنوع را از سال 1396 الی 1399 در دستور کار داشته و مصوب نموده است:

عنوان طرحمساحت(هکتار)تاریخ شروعتصویب
مجموعه گردشگری غرب سده لنجان381396/11/241397
سایت صنایع کارگاهی شهر زاینده رود601397/09/081398
سایت مسکونی شهر باغبادران401397/09/081398
سایت مسکونی شهر تیران17.11398/06/111399
سایت مسکونی شهر گلپایگان671398/06/111399
سایت مسکونی شهر کاشان301398/06/11
تدوین بسته ها سرمایه گذاری

تدوین بسته ها سرمایه گذاری

طرح جامع گردشگری ، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان مبارکه

طرح جامع گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر سین

ارزیابی مالی و اقتصادی هتل 5 ستاره خرم آباد

ارزیابی مالی و اقتصادی هتل 5 ستاره کاراکال سنندج

ارزیابی اقتصادی مجموعه گردشگری خورشید اردهال

ارزیابی اقتصادی بازارچه صنایع دستی خورشید اردهال

ارزیابی اقتصادی کمپینگ اردستان

ارزیابی اقتصادی مهمان پذیر اصفهان

ارزیابی اقتصادی مجموعه اقامتی-پذیرایی-تفریحی شرق سده لنجان

ارزیابی اقتصادی هتل سنتی خانه تاریخی ساعت چی

معماری

معماری

باغ بهار خسرو

شهرداری میبد

طرح باز زنده سازی کارخانه پشم هرند (1399)

طرح بهبود هویت بصری در محدوده مداخله شهرداری زرین شهر

زیباسازی و بهینه سازی منظز شهری زرین شهر (ویژه نوروز)

طراحی باغ رستوران نقش جهان 

طراحی لنداسکیپ و مسیر گالری کارخانه دیسمان

ساماندهی و زیباسازی پل وشمنجدجان باغبادران

زیباسازی منظر شهری نیاسر(نوروز 1396)

زیباسازی منظرشهری باغبادران(نوروز1396)

طراحی المان های شهری شهر سده لنجان

ساختمان اداری صنایع برودتی خمینی شهر

مجموعه مسکونی کاشان

طراحی معماری مجتمع 700 واحدی مسکن مهر فولاد شهر

مجتمع مسکونی ایثار

موزه فریدون شهر

مجتمع مسکونی چهارباغ

مجتمع مسکونی آتشگاه

مجتمع مسکونی بهمن

مجموعه مسکونی جهاد خانه سازی اطشاران

مجتمع مسکونی باغ زرشک

مجتمع مسکونی دروازه دولت

مجموعه مسکونی جی شیر

مجتمع مسکونی سپاهان شهر

ساختمان خیریه قشم

مسکن مهر بهارستان

مسکن مهر شاهین شهر

مسکن مهر فولادشهر

مجتمع مسکونی سپاهان شهر

مجتمع مسکونی نگین

مجتمع مسکونی پروین

مجتمع مسکونی شیخ مفید

ساختمان اداری – سردخانه سپاهان بشیر

طراحی داخلی منزل مسکونی شهرکرد

طراحی داخلی منزل مسکونی سپاهان شهر

طراحی داخلی مجتمع مسکونی شهرک ولیعصر

شهر سازی و گردشگری

شهر سازی و گردشگری

مرحله اول و دوم آمادهسازی اراضی مجموعه مسکن مهر و فرهنگیان باغبادران

طرح جامع گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

طرح جامع گردشگری ، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان مبارکه (1398)

مرحله اول و دوم آماده‌سازی صنایع کارگاهی شهر زاینده‌رود (1398)

طرح جامع مجموعه گردشگری اقامتی گزستان

طرح جامع مجموعه گردشگری اسکای لند در فاز یک و دو

طراحی مجموعه بین راهی نطنز فاز یک و دو

آماده سازی اراضی مجموعه گردشگری غرب سده لنجان

طرح اولیه و مطالعات مجموعه تفریحی اقامتی توکا ( دوپلان )

طرح جامع مجموعه گردشگری سیبستان گلپایگان

طرح جامع مجموعه گردشگری بیزتی لند خوانسار

طرح جامع مجموعه گردشگری صفار پالاس

تآمین محتوا و طراحی گرافیک کتابچه فرصت های سرمایه گذاری شهر باغبادران

تآمین محتوا و طراحی گرافیک کتابچه فرصت های سرمایه گذاری شهر سده لنجان

امکان سنجی،شناسایی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری گردشگری باغبادران(حریم و محدوده)

طرح جامع مجموعه تفریحی – گردشگری غرب سده لنجان

مطالعات پایه طرح جامع دهکده گردشگری زرین شهر

طرح جامع دهکده گردشگری رحمت آباد

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری مشهد اردهال

مطالعات پایه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری چغاخور

طرح جامع محوطه استادسرای دانشگاه آزاد کاشان

امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری آقا علی عباس

امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری دستجرد

امکان سنجی هتل سنتی کاروان سرای گز

امکان سنجی هتل سنتی خانه تاریخی ساعت چی

امکان سنجی مجموعه خدماتی – گردشگری کاروان سرای نوگنبد

امکان سنجی مجموعه خدماتی – گردشگری نایین(طرح کسب و کار)

امکان سنجی هتل سنتی کاروان سرای مقصود بیک

امکان سنجی بازارچه صنایع دستی کاروان سرای نخجوانی ها

مطالعات امکان سنجی و طراحی مجموعه تفریحی گردشگری تپه ورودی باغبادران

مطالعات کمپینگ ساحلی باغبادران

امکان سنجی کمپینگ گردشگری روستای خارا

مطالعات امکان سنجی و طراحی مجموعه تفریحی گردشگری تپه انجیری