باغ بهار خسرو

کار فرما : شرکت عمران شهر فولاد شهر

موقعیت : فولاد شهر، اصفهان

طرح باغ های ایرانی و ساختمان های آن ، آمیزه ای از سبک معماری و باغ سازی ایرانی در طول تاریخ و متناسب با جغرافیای مکان قرارگیری آن ها است.

باغ ایرانی مزین به تناسبات و رعایت مقیاس انسانی، برخوردار از حرمت و محرمیت ، منزه از بیهودگی و افراط و تفریط، موظف به کارایی و سوددهی، مساعد به قناعت و صرفه جویی و مجهز به پایداری است.

باغ ایرانی فولاد شهر در زمینی به مساحت 2/5 هکتار ، در برزن دوم این شهر طراحی گردیده است. الگوی شکل گیری باغ با توجه به تناسبات و نیاز های کارفرما به صورت کوشک میانی و دارای چهار ورودی در چهار طرف سایت می باشد. ایده اولیه طراحی این باغ، فرش بهارستان و یا بهار خسرو است. براساس متون تاریخی از جمله تاریخ طبری، فرش بهارستان بزرگترین و زیباترین فرش از فرش های کاخ تیسفون است که تالار بار عام کاخ خسرو را مفروش و مزین کرده بود.

کوشک مرکزی سایت دارای کاربری فرهنگی – آموزشی به همراه کاربری پذیرایی با زیربنای 1200 متر مربع در سه طبقه و یک رواق پیرامونی به مساحت 1923 متر مربع در یک طبقه طراحی شده است. فضای سبز باغ شامل گیاهان مثمر و زینتی با مساحت 10936 متر مربع پیرامون کوشک را فراگرفته است.

پارک 30 هکتاری

پارک 30 هکتاری

یک طراحی، باید نوعی ارتباط منطقی بین الگوهای گذشته، حال و سیمای آینده‌ی منطقه برقرار کند. وجود این ارتباط؛ بین الگوهای حد واسط تا دست یابی به الگوهای نهایی در امر طراحی، از اهمیت ویژ ه‌ای برخوردار است و ضامن استمرار و بقای طرح، به‌عنوان نوعی میراث زنده از گذشته به حال و آینده محسوب می‌شود. در دیگر انواع طراحی، هنرمند با استفاده از ترکیبات مختلف مواد، شکل، رنگ و بافت‌های گوناگون، طرح خود را به‌صورت سه بعدی به تصویر می‌کشد، اما در طراحی منظر، از آ ن جا که عوامل دخیل در طرح دا یماً در حال تغییر هستند، بعد چهارمی نیز، اهمیت می‌یابد و بعد زمان است. وجود و کارکرد عواملی چون: تغییرات فصلی، رشد و افزایش تدریجی عمر گیاهان، تاثیرات اقلیمی و فرسایش خاک، از چنان اهمیتی برخوردارند که بی توجه ای به آ نها در فرایند طراحی فضای سبز، می‌تواند منجر به بروز مشکلات جبران ناپذیری در درازمدت شود.

در اهمیت فضای ســبز شــهری می‌توان گفت کــه امــروزه اقلــیم شهری تحت تأثیر فرایندهای تـراکم و تمرکز فعالیـت‌ها در شـهرها، آن‌چنان دگرگون‌شده اســت کــه مطالعات ناحیه‌ای شهرها، به‌صورت مشخص و جدای از اقلیم ناحیه‌ای بررسی می‌شود. آثاری که از طریق کاهش فضای سبز شهری بر اکولـوژی شهری به‌ویژه در زمینه‌های اقلیم، هوا، خاک، آب‌های زیرزمینی و جامعه حیوانی گذاشته می‌شود، چنـان شدید است که عناصر سازنده آن را در محیط شهری به‌کلی دگرگون می‌کند. نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری، موضوعی است که بیش از هر چیز دیگر در شهرها و شهرسازی معاصر موردتوجه قرار گرفته است.

طراحی پارک 30 هکتاری فولادشهر در جنوب شهر در جوار آرامستان و بزرگراه ذوب آهن واقع شده است. قرارداد طرح پارک 30 هکتاری فولادشهر با هدف تأمین فضای سبز و نیز تأمین خدمات اقامتی در جوار بزرگراه ذوب‌آهن در تاریخ 21/10/98 با مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا منعقد گردید.

طرح پیشنهادی با ایجاد یک کندگذر در بخش شمالی و دسترسی کلی مجموعه را از سمت اتوبان ذوب‌آهن تأمین شده است. ساختار اصلی محدوده را محور جاده سلامت محدوده است که از غرب به شرق و از شمال به جنوب سایت کشیده شده است. 3 ورودی از بخش شمالی محدوده و یک ورودی از بخش جنوبی تعریف شده است و از سمت شرق و غرب نیز بخش‌های ورودی‌های متعددی در نظر گرفته شده است تا از این طریق نفوذپذیری سایت تأمین گردد.

میدانچه ها و فضاهای باز در کنار فضاهای مکث تنوع فضایی لازم را ایجاد کرده‌اند. در خصوص توده گذاری بر اساس ضوابط حداکثر استفاده 5 درصد از کل فضا امکان بارگذاری کاربری وجود دارد و حداکثر ارتفاع قابل احداث تا 5 متر می‌باشد.

تأمین پارکینگ محدوده طرح در 4 پهنه صورت پذیرفته است که دو پهنه در سمت شرق و غرب سایت از سمت اتوبان ذوب‌آهن و دو پهنه در جوار ورودی جنوبی قرار دارد.

نقطه تمرکز اصلی سایت را می‌توان میدان رویداد دانست که به پیشنهاد کارفرما در بخش جنوبی محدوده جهت برگزاری مراسمات پیشنهاد شده است.

شهرداری میبد

کار فرما: شهرداری میبد

موقعیت: شهر میبد ، استان یزد

زیر بنای پروژه : 7264 متر مربع

ساختمان ارگ شهرداری میبد در چهار طبقه توسط مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا طراحی گردیده است . توجه به شرایط اقلیمی و استفاده از مصالح بوم آورد از جمله نکات مورد توجه در طراحی است .

کلنگ احداث بنا در مرداد ماه 1399 ، توسط استاندار یزد و مسئولین استان و شهرستان به زمین زده شد .

شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر سین

 

کارفرما: شهرداری شهر سین

تاریخ تصویب طرح:1398

 

در شهر سین با تکیه بر اطلاعات حاصل از شناخت شهر، تحلیل داده‌ها، تعیین بازار هدف و مزیت‌های رقابتی شهر 21 فرصت در چهار حوزه: خدمات شهری، تفریحی-گردشگری، کشاورزی و صنعتی شناسایی و تحلیل های مالی اقتصادی در خصوص هر یک از این فرصت ها صورت پذیرفت.

این چهار حوزه به لحاظ فعالیتی با یکدیگر همپوشانی دارند و تقویت و رشد یک حوزه هم در سطح کلان بر اقتصاد شهر مؤثر است و هم در عمل زمینه را برای رشد و جذب سرمایه در حوزه دیگر فراهم می آورد.

از 21 فرصت پیشنهادشده در شهر سین 13 فرصت در زمینه گردشگری، 2 فرصت در زمینه صنعت، 2 فرصت در زمینه

کشاورزی و 4 فرصت در زمینه خدمات شهری پیشنهاد شده است.

مرحله اول و دوم آمادهسازی اراضی مجموعه مسکن مهر و فرهنگیان باغبادران

05-karbari arazi_001

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موقعیت: شهرستان لنجان ، شهر باغبادران

مساحت :40 هکتار

کاربری: پهنه مسکونی با تامین خدمات

ایجاد فضاهای سکونتی باکیفیت، پیش نیاز هر مجتمع زیستی محسوب می‌گردد. توسعه‌هایی که جهت شکلگیری سکونتگاه‌ها انجام

می‌گیرد زمانی می‌توانند موفق باشند و به هدف غایی خود که دستیابی به کیفیت بالای زندگی است، دست یابند که از ابتدا طرح

درستی برایشان تهیه‌شده و توسعه بر مبنای آن انجام و همسو با آن پیش رود.

طرح آماده‌سازی اراضی مسکن مهر و فرهنگیان باغبادران، مانند دیگر طرح‌های آمادهسازی شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیا

نمودن زمین جهت احداث مسکن و تأسیسات لازم مربوط به قانون زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. اراضی موردمطالعه،

مشابه دیگر طرحهای آماده‌سازی در پاسخگویی به تقاضای اسکان و اقامت مورد بررسی و سپس طراحی قرار گرفت. این در حالی است که موقعیت استقرار آن در محدوده شهر باغبادران ضرورتها و الزاماتی را به طرح وارد می‌کند تا بیشترین پیوند را در ارتباط با

عناصر پیرامونی آن و همراستایی با اهداف و جایگاه محدوده در طرحهای فرادست داشته باشد.

طرح حاضر فاز یک و دو (طراحی و آمادهسازی) قسمتی از اراضی مسکونی مجموعه مسکن مهر و فرهنگیان است که باهدف استقرار پلاکهای مسکونی در شهر باغبادران تدوین شده است. محدوده طرح حاضر به عنوان یک ناحیه شهری در طرح فرادست خود پیش بینی شده است از این رو در طرح مذکور در مرحله اول این محدوده به عنوان یک ناحیه شهری به ارائه خدمات ناحیه‌ای می‌پردازد و در مرحله بعدی به عنوان جزیی از تقسیمات سیاسی شهر باغبادران عمل می‌کند.

ab01 ab02 ab03 ab04 ab05 ab06

 

 

طرح جامع گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

طرح جامع گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

001_067

حوزه فعالیت: شهرسازی

کارفرما: شهرداری گلپایگان

موقعیت: شهر گلپایگان

تاریخ شروع طرح: 1398

تاریخ تصویب طرح: 1399

شهر گلپایگان مرکز شهرستان گلپایگان و همسايه شمال غربي استان اصفهان است كه در فاصله 175 كيلومتري مرکز استان قرار دارد و  وسعت آن حدود 2239 هکتار است. این شهر با بستر طبیعی، تاریخی و فرهنگی-مذهبی خود با دارابودن بیش از 31 جاذبه و منبع گردشگری، نزدیکی به کانون ها و مقاصد گردشگری مهم چون منطقه حفاظت شده موته، خوانسار و… ، ساختار و بافت باغشهر مانند، غذا و محصولات منحصر بفرد چون کباب و لبنیات، صنایع دستی ویژه چون منبت کاری و ظرفیت های بالایی که در حوزه کشاورزی بدلیل آب و هوای مطلوب و خاک مناسب دارد، دارای مزایای رقابتی بسیاری است که زمینه توسعه و بروز ظرفیت­ های سرمایه­ گذاری در ابعاد مختلف اقتصادی را در خود فراهم می­سازد؛ از این رو ضرورت تهیه برنامه راهبردی- عملیاتی جهت تعیین اولویت­های سرمایه ­گذاری و گردشگری محدوده و حریم شهر گلپایگان و با هدف پررنگ­تر نمودن نقش شهر گلپایگان در منطقه و استان احساس گردید. براین اساس 47 پکیج سرمایه­گذاری در 5 حوزه کلان سرمایه ­گذاری (تجاری-خدماتی، تفریحی – گردشگری، کشاورزی، صنعتی و انرژی) پیشنهاد و در قالب بسته­ های دارای امتیاز و اولویت جهت معرفی به سرمایه ­گذاران تدوین گردید. این بسته ها علاوه بر ایجاد افق روشنی از امنیت و تضمین سود سرمایه ­گذاران علاقه­ مند به حضور فعال در این شهر منجر به پویایی اقتصادی و فضایی پرنشاط کالبدی و اقتصادی برای شهروندان گلپایگان خواهد شد.

 

 

IMG_9767                              DJI_00س10IMG-20200716-WA0006                   optim1

طرح باز زنده سازی کارخانه پشم هرند (1399)

طرح باز زنده سازی کارخانه پشم هرند (1399)

کمیته بین المللی حفاظت میراث صنعتی (TICCIH) در سال ۲۰۰۳ در روسیه منشوری به عنوان منشور The  Nizhny Tagil  را در مورد میراث صنایع تصویب نموده است که گسترش و نگهداری تمامی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، معادن و انبارهای واجد ارزش را در دستور کار خود قرار داده است که کاربری این دسته از موارد به فعالیت های اجتماعی ـ مذهبی ـ مسکونی و یا آموزشی اختصاص یابد و همچنین مکان‌هایی که به جاذبه های گردشگری تبدیل می شوند امکان آموزش گردشگران در این مکان ها فراهم گردد و تاریخچه تولید اقتصادی در آن قابل مشاهده باشد.

سازمان یونسکو در سال ۲۰۱۳ عنوان داشته که میراث صنعتی را باید به عنوان یکی از جنبه های مهم مورد بررسی قرار داد زیرا اماکن صنعتی نقطه عطفی در تاریخ یک کشور و منطقه هستند.
industrialکارخانه های قدیمی را می توان میراث صنعتی یک منطقه نام گذاری نمود که بیانگر گذشته تاریخی و فرهنگی آن منطقه می باشد. سازمان یونسکو در سال ۲۰۱۳ عنوان داشته که میراث صنعتی را باید به عنوان یکی از جنبه های مهم مورد بررسی قرار داد زیرا اماکن صنعتی نقطه عطفی در تاریخ یک کشور و منطقه هستند. یکی از مهمترین جنبه های مواجه با سایت های صنعتی، هویتی ست که این مراکز در شهر به آن دست یافته‌اند. حفظ و ارزش گذاری این مکان ها یک منبع ایجاد غرور برای ساکنان محلی است.

يكي از راهكارهاي حفاظت از اين ميراث صنعتي، ايجاد و توسعه گردشگري براساس قابليت‌ها و ارزش‌هاي آن است. بقایای صنعتی هر منطقه  گواه فعالیت‌ها و دستاوردهای تاریخی است که انگیزه شناسایی و حفاظت از آن را به دنبال می آورد.

b0cf189a024efe9571538372766b9e17 F_Store_Milano_06_ClaudiaZalla_RGB_HighRes bfc52ba9b422b70e65698c3d406291e7

  • بازسازی کارخانه های صنعتی در واقع باززنده سازی یک مفهوم تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است.
  • ریشه و اساس این تفکر و حرکت دارای یک زیر ساخت پسامدرن است که اعتقاد دارد منظر صنعتی می تواند در ارزش گذاری فرهنگی ـ اجتماعی  یک منطقه، تاثیرگذار باشد.
  • صنعت گردشگری می تواند به عنوان زیرمجموعه گسترده میراث صنعتی باعث ایجاد فعالیت های گردشگری و توسعه فرهنگی در غالب زنده نمودن بافت صنعتی شود و به دنبال ارتقاء منظر مکان‌های صنعتی و قدردانی از گسترش صنعت در زمان گذشته است.

IMG_9872 c1cefcafdf44ac6f11f3f48290c6bf88 Emrys_Craft_Central_at_The_Forge_41

دراستان اصفهان کارخانه ها، که می توان از آنها به عنوان مظهر فناوری و نشانه عصر جدید صنعت یاد کرد، در مقیاسی وسیع احداث گردیده اند. گرچه کارخانه های صنعتی در بدو تاسیس در محدوه پیرامونی شهر مستقر بودند اما با گسترش روزافزون شهر به صورت جزیی از آن درآمدند.

20190916_104259

52

67

DSC_0124

20190916_102541

DSC_0185

DSC_0135

از جمله کارخانه هایی که با توجه به حفاظت از ساختمان های صنعتی دارای کاربری جدید و استفاده از این میراث قرار گرفت کارخانه چرم خسروی تبریز است که به دانشگاه هنر این شهر تبدیل شده است.

در شهر اصفهان کارخانه ریسباف تبدیل به یک مجموعه فرهنگی شده است و به عنوان یک فضای شهری که در اختیار شهر و مردم اصفهان قرار گرفته است.

کارخانه پشم هرند نیز با توجه به رویکرد حفظ میراث صنعتی در حال تغییر کاربری می باشد.

این پروژه به منظور تفکیک پلاک های مسکونی به مشاور ارجاع گردید. پس از بررسی و بازدید میدانی و با توجه به مبانی میراث صنعتی، سایت موردنظر واجد ارزش های ساختاری شناسایی گردید. لذا مشاور اقدام به طراحی و باززنده سازی سایت کارخانه نمود که طرح پیشنهادی مورد توجه کارفرما قرارگرفت و پیشنهاد مشاور مبنی بر تغییر کاربری سایت به گردشگری در دستور کار کمیسیون ماده پنج استان قرار گرفت.

1

Capture3

Capture4

Capture5

Capture7 Capture6

پس از تصویب طرح در کمیسیون ماده پنج استان،طرح باززنده سازی کارخانه پشم هرند درشورای عالی معماری و شهرسازی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

43810 (1)_page4_image1

تصویب طرح جامع گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

تصویب طرح جامع گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

IMG-20200811-WA0003

در جلسه ای که در تاریخ چهاردهم مردادماه 1399 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر گلپایگان، شهردار و تعدادی از کارشناسان شهرداری گلپایگان در صحن شورای اسلامی شهر گلپایگان برگزار گردید، طرح جامع گردشگری شهر و سند سرمایه گذاری گلپایگان(بالغ بر 47 بسته سرمایه گذاری ) در محدوده و حریم شهر گلپایگان که در پنج حوزه اصلی گردشگری، تجاری-خدماتی، کشاورزی، صنعت و انرژی تهیه و تدوین شده بود، توسط مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا ارائه گردید.

این سند سرمایه گذاری مصوبه شورای اسلامی شهر گلپایگان را اخذ نمود و در دستور کار شهرداری قرار گرفت و طی نامه شماره 2237/99 به اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان جهت معرفی به سرمایه گذاران و بهره برداری لازم از این سند در سطح استان ابلاغ گردید.

1520