شهر سازی و گردشگری

شهر سازی و گردشگری

مرحله اول و دوم آمادهسازی اراضی مجموعه مسکن مهر و فرهنگیان باغبادران

طرح جامع گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

طرح جامع گردشگری ، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان مبارکه (1398)

مرحله اول و دوم آماده‌سازی صنایع کارگاهی شهر زاینده‌رود (1398)

طرح جامع مجموعه گردشگری اقامتی گزستان

طرح جامع مجموعه گردشگری اسکای لند در فاز یک و دو

طراحی مجموعه بین راهی نطنز فاز یک و دو

آماده سازی اراضی مجموعه گردشگری غرب سده لنجان

طرح اولیه و مطالعات مجموعه تفریحی اقامتی توکا ( دوپلان )

طرح جامع مجموعه گردشگری سیبستان گلپایگان

طرح جامع مجموعه گردشگری بیزتی لند خوانسار

طرح جامع مجموعه گردشگری صفار پالاس

تآمین محتوا و طراحی گرافیک کتابچه فرصت های سرمایه گذاری شهر باغبادران

تآمین محتوا و طراحی گرافیک کتابچه فرصت های سرمایه گذاری شهر سده لنجان

امکان سنجی،شناسایی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری گردشگری باغبادران(حریم و محدوده)

طرح جامع مجموعه تفریحی – گردشگری غرب سده لنجان

مطالعات پایه طرح جامع دهکده گردشگری زرین شهر

طرح جامع دهکده گردشگری رحمت آباد

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری مشهد اردهال

مطالعات پایه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری چغاخور

طرح جامع محوطه استادسرای دانشگاه آزاد کاشان

امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری آقا علی عباس

امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری دستجرد

امکان سنجی هتل سنتی کاروان سرای گز

امکان سنجی هتل سنتی خانه تاریخی ساعت چی

امکان سنجی مجموعه خدماتی – گردشگری کاروان سرای نوگنبد

امکان سنجی مجموعه خدماتی – گردشگری نایین(طرح کسب و کار)

امکان سنجی هتل سنتی کاروان سرای مقصود بیک

امکان سنجی بازارچه صنایع دستی کاروان سرای نخجوانی ها

مطالعات امکان سنجی و طراحی مجموعه تفریحی گردشگری تپه ورودی باغبادران

مطالعات کمپینگ ساحلی باغبادران

امکان سنجی کمپینگ گردشگری روستای خارا

مطالعات امکان سنجی و طراحی مجموعه تفریحی گردشگری تپه انجیری