تصویب طرح جامع مجموعه گردشگری غرب سده لنجان در کمیته فنی سرمایه­ گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان

تصویب طرح جامع مجموعه گردشگری غرب سده لنجان در کمیته فنی سرمایه­ گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان

تصویب مجموعه گردشگری غرب سده لنجان در کمیته فنی سرمایه­ گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان

sede

مجموعه تفریحی گردشگری غرب سده لنجان با موافقت تأسیس شماره1950/123/942 مورخ 29/2/94 به استناد ماده یک آیین نامه ایجاد، درجه­ بندی و نرخ­ گذاری تأسیسات گردشگری از اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان یکی از مجموعه­ های منحصر به فرد گردشگری در شهرستان لنجان پیش­ بینی­ گردیده است.

مطالعات طرح جامع گردشگری این محدوده که در استان اصفهان، شهرستان لنجان و در غرب شهر سده لنجان واقع گردیده با وسعتی بالغ بر 38 هکتار در بهار سا ل 1394 از سوی سرمایه‌گذار مجموعه گردشگری، “شهرداری شهر سده لنجان” به “مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا” واگذار گردید.

پس از انجام مطالعات و ارایه نظام کاربری پیشنهادی در کمیته فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان مورخ 94/10/21؛  طرح دفاع و مورد تصویب قرار گرفت است. اراضی این سایت ملی بوده و مصوب گردیده بصورت فاز­های اجرایی به صورت مستقل در اختیار شهرداری سده قرار بگیرد. سایر استعلامات مرتبط با دستگاه­های ذیربط هم صورت پذیرفته و  نهایتاً بصورت یک پکیج کامل جهت تصویب نهایی آماده ارایه به سرمایه ­گذار بخش خصوصی نیز می­ باشد.

 

m (1)              m (2)

0010