رتبه اول شهر باغبادران در عملکرد ستاد نوروزی در گروه شهرهای زیر 80 هزار نفر در استان اصفهان

رتبه اول شهر باغبادران در عملکرد ستاد نوروزی در گروه شهرهای زیر 80 هزار نفر در استان اصفهان

رتبه اول شهر باغبادران در عملکرد ستاد نوروزی در گروه شهرهای زیر 80 هزار نفر در استان اصفهان

IMG_3391

شهر باغبادران يکي از مهمترين کانون­هاي گردشگری، استان اصفهان می­باشد که علاوه بر آنکه در رهگذار تاريخ، ردپاي خود را به روشني و وضوح بر جاي گذارده است در موزانه­ هاي مديريتي و سياسي اخیر نيز بصورت جدي اثرگذار بوده و در تمامي زمينه ­ها بويژه در حوزه پتانسیل­ های گردشگری، نمونه­ ای متفاوت  با ساير شهرهای استان محسوب مي­گردد.

بدون اغراق و بزرگنمائي شهر باغبادران با ارزشترين مقصد گردشگري بوم ­گردی و طبیعت­ گردی استان بوده و یکی از کانون­ های گردشگري طبیعی استان محسوب مي­شود و تلاش مدیران شهری آن بر این اساس قرار گرفته که به کمک مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا دستاوردی در نوروز 1395 حاصل گردید.

در زمستان سال 1394؛ شهرداری خلاء یک برنامه مدون و کارشناسی با رویکرد عملیاتی را بیش از بیش احساس و پس از انتخاب مشاور(مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا) اقدام به تهیه این برنامه عملیاتی نمود که امیدوار است که نتیجه آن منجر به جذب سرمایه­ گذاران مشتاق و دارای اهلیت این امر؛ در راستای توسعه صنعت گردشگری شهر از ابعاد مختلف اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی گردد.

اولین نتایج تلاش ­هاي بعمل آمده از ابتداي زمستان 1394 براي تنظيم برنامه­ اي اجرائي و کارآمد؛ تلطیف و بهینه­ سازی فضای شهری شهر باغبادران جهت ایجاد حس مکان ماندگار در ذهنیت تمامی گردشگران نوروزی سال 1395 و ارایه خدمات متناسب و در شأن مهمانان نورزوی شهر از قبیل ایجاد خانه­ گردشگر، ارایه اقلام فرهنگی معرفی ماهیت تاریخی و طبیعی شهر، زیباسازی فضای شهری همگون با بافت محیطی و مصالح محلی با همکاری و مشاوره مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا بود و اين اقدام کوتاه ­مدت و اجرایی جهت ایام نوروز که منجر به اول شدن شهر باغبادران در عملکرد ستاد نوروزی در گروه شهرهای زیر 80 هزار نفر در استان اصفهان گردید، کليات اجرائي برنامة فوق­ الذکر و نتیجه نهایی آن همت و تلاش مديريت رده عالي و ارشد شهر را به تصوير می­کشد.

IMG_3421        IMG_3403