آمایش 1209 هکتار از اراضی مستعد گردشگری اطراف سد گلپایگان توسط مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا

آمایش 1209 هکتار از اراضی مستعد گردشگری اطراف سد گلپایگان توسط مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا

 

مهندسین مشاور مبنا به عنوان مشاور اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان مورخ 95/1/28 در اولین کارگروه گردشگری استان اصفهان با حضور استاندار محترم جناب آقای دکتر زرگر از مطالعات استراتژیک طرح ارزیابی توان اکولوژیک 1209 هکتار از اراضی پیرامون سد گلپایگان دفاع نمود و پس از ارایه جامع و کامل مشاور و پاسخگویی به سوالات و در نظر گرفتن نظرات اعضای محترم جلسه؛ طرح مورد تصویب قرار گرفت که دستاوردهای آن ؛ ارایه برنامه­ای مطابق با الگوهای اکولوژیک محیط زیست از سوی اداره کل میراث فرهنگی جهت جذب و مدیریت سرمایه­گذاران علاقمند به فعالیت در این منطقه می­باشد. در اين گزارش مشاور تلاش نموده است با توجه به شرایط استراتژیک در منطقه پیرامون سد گلپایگان و دخیل بودن ارگان­های ذی­نفوذ و ذی­نفع در منطقه، به مباحث وضع موجود و نتايج تحليلي مبتني بر اصول تحليل­هاي استراتژيک، اکولوژیک و کمي بپردازد تا بتوان در سطح مدیریت کلان استان شرایطی مساعد جهت برنامه­ریزی سیستماتیک و فرابخشی برای به بهره­برداری رساندن پتانسیل­های متعدد گردشگری در منطقه منجر گردد و نهایتاً بتوان برای مدیریت سرمایه­ گذاران علاقه‌مند جهت توسعه صنعت گردشگری منطقه تمهیداتی لحاظ نمود، اميد است اجراي اين برنامه به حل مسائل کليدي محور کوچری گلپایگان و حرکت در جهت تحقق توسعه و تعادل مبادلات اجتماعي ـ فرهنگي، زيست­ محيطي و مديريتي در سطحي بالاتر منجر گردد. در تاریخ 95/1/29 متعاقب جلسه فوق­الذکر خبر زیر منتشر گردید

1111