بررسی مشکلات و موانع موجود گردشگری در سطح شهرستان لنجان ………………………………..

بررسی مشکلات و موانع موجود گردشگری در سطح شهرستان لنجان ………………………………..

812240612_143172_7092183741226204228

 بررسی مشکلات و موانع موجود گردشگری در سطح شهرستان لنجان

جلسه­ای با حضور مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان جناب دکتر الهیاری، نماینده محترم مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر کوهکن و شهرداران شهرهای شهرستان لنجان، معاونین محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشاور نقش و اندیشه مبنا به عنوان مشاور گردشگری شهرداری­های سده لنجان و باغبادران در تاریخ 1395/3/22 تشکیل شد.

در این نشست هریک از شهرداران شهرهای لنجان با توجه به موقعیت و قابلیت­های گردشگری شهر تحت مدیریت خود به مسایل و مشکلات گردشگری پرداختند؛ مشاور در این نشست خبر از انجام مطالعات جامع شناسایی و طراحی نزدیک به 40 فرصت­سرمایه­گذاری باغبادران داد که به زودی رونمایی می­گردد و از رییس اداره کل میراث فرهنگی درخواست نمود که فرصتی در جلسه کارگروه گردشگری استان مهیا نماید که با حضور نماینده محترم مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی و مقامات استان فرصت­های سرمایه گذاری باغبادران معرفی گردد.

در همین نشست مشاور درخواست برگزاری جلسه کارگروه گردشگری جهت دفاع از مطالعات طرح جامع گردشگری مجموعه غرب سده لنجان را نمود که به عنوان یکی از مصوبات در صورت جلسه درج و مورد پی گیری قرار گرفت.

مهمترین دستاورد این نشست برگزاری همایش فرصت­های سرمایه­ گذاری گردشگری شهرستان لنجان به میزبانی شهرداری باغبادران در شهر باغبادران می باشد.

423817647_124176_14715830748230435484      811712390_31744_3009637479715307598     423836925_123062_12326918767645243050