دهکده گردشگری زرین شهر

 

1

 • شرح پروژه:

در سال های اخیر توجه به موضوع گردشگری و شناخت قطب های توریستی و مناطق مستعد گردشگری , مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان قرار گرفته است و با تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه ها در جهت ایجاد مناطق گردشگری گامی موثر برداشته شده است. طرح ایجاد دهکده گردشگری زرین شهر نیز در همین راستا و با هدف حفظ طبیعت بکر و زیبا و جاذبه های گردشگری در شهرستان زرین شهر مورد توجه قرار گرفت. احداث دهکده زرین شهر در راستای همین اهداف به تصویب رسیده است؛ که گزارش جامع آن بر اساس شرح خدمات طرح جامع مناطق گردشگری تهیه شده توسط سازمان میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری , توسط مشاور انجام گرفت. لازم به ذکر است که این دهکده گردشگری در زمینی به وسعت 45 هکتار , در شهرستان لنجان , زرین شهر , بلوار جنت ,  ابتدای جاده بداغ آباد به شماره ملکی 5167/658 و شماره ثبتی 7017 استقرار یافته است.

 • شرح خدمات شرکت در این پروژه:
 • انجام مطالعات طرح جامع
 1. مطالعات شناخت محدوده طرح شامل: مطالعات وضعیت اجتماعی و فرهنگی محدوده مطالعات وضعیت اقتصادی محدوده و مطالعات کابدی و فضایی
 2. مطالعات نمونه های مشابه داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه
 3. مطالعه اسناد و طرح های فرادست مرتبط با موضوع
 4. بررسی وضعیت صنعت گردشگری در محدوده
 • انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی
 1. مطالعات محیط و شرایط طبیعی و جغرافیایی
 2. برآورد ظرفیت برد منطقه با توجه به عوامل زیست محیطی
 3. بررسی تداخل محدوده با مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست
 4. تجزیه و تحلیل طرح ساختاری پیشنهادی با استفاده از دو مدل تفرج گسترده و تفرج متمرکز از طریق نرم افزار GIS
 • انجام مطالعات ارزیابی اقتصادی (با استفاده از نرم افزار Comfar3)
 1. برآورد سرمایه گذاری ثابت
 2. برآورد سرمایه گذاری ثابت
 3. برآورد کل سرمایه مورد نیاز طرح
 4. تعیین منابع تامین مالی طرح
 5. تحلیل درآمدها و هزینه های طرح
 6. تعیین عملکرد سود و زیان طرح
 • کارفرما:

شهرداری زرین شهر

 • زمان انجام پروژه:

سال 1390

3 42