برنامه فرهنگی، اجتماعی و بهینه‌سازی فضای شهری سده لنجان

 posht jeld

  • شرح پروژه:

با حضور صنایع بزرگ (کارخانه ذوب‌آهن) در مجاورت شهر سده لنجان و اثراتی که به لحاظ اقتصادی_اجتماعی بر جای گذاشته است لزوم نگاه جامع با محوریت توسعه پایدار این شهر را دوچندان نموده است. بر همین اساس طرح برنامه فرهنگی، اجتماعی و بهینه‌سازی فضای شهری سده لنجان لنجان با هدف حرکت در جهت توسعه پایدار شهر در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در 9 گام (9 ماه) توسط مشاور در بهار 1395 تهیه و تنظیم گردید و نتیجه حاصل از آن مجموعه اقداماتي است با ماهيتي موضوعی چون برگزاری جشن در مراسم و اعیاد مختلف و فستیوال برنج، اضافه کردن رنگ و نور به شهر و یا با ماهيتي موضعی چون اجرای یک برنامه در مکان خاصی از شهر چون ایجاد  مسیر سلامت در بخشی از پارک ساحلی. لازم به ذکر است تمامي برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي پيش‌بيني شده در اين بخش بر اساس مطالعات پایه و میدانی انجام شده و هویت مکانی شهر سده لنجان تدوین و پیش‌بینی شده است.

کارفرما: شهرداری سده لنجان

زمان و مدت انجام پروژه: بهار 1395 به مدت 3 ماه

  • شرح خدمات شرکت در این پروژه:

انجام مطالعات پایه

  • تدقیق محدوده اجرایی برنامه‌ها (شهر سده)
  • بررسی و شناخت (استنباط) ابتدایی از شهر
  • مشارکت و مشورت با دستگاه‌ها و مراکز ذینفع و ذی‌نفوذ (شهرداری و شورای شهر)
  • شناخت تشکیلات و نهادهای موثر در توسعه و عمران شهری

انجام مطالعات میدانی

  • تجزیه و تحلیل فضاهای عمومی شهر (پارک‌ها، خیابان‌ها و میادین اصلی)
  • تجزیه و تحلیل جاذبه‌های فرهنگی_تاریخی و طبیعی شهر (مساجد، موزه برنج و رودخانه زاینده‌رود)
  • ارائه طرح‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجراییaaaaaaa