مطالعات بازآرایی کاربری های بیمارستان هزار جریب

  • شرح پروژه

بیمارستان از مهم­ترین و حساس­ ترین بناها در یک شهر است، طراحی و اجرای آن به دلیل گستردگی روابط و پیچیدگی عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین هر ساله مقادیر قابل توجهی از اعتبارات ملی صرف ساخت و توسعه­ ی بیمارستان­ها می­شود بنابر این توجه به استانداردهای طراحی ساخت و نوع هزینه کرد آن امری ضروری می­باشد. بر همین اساس  جمع آوری، طبقه­ بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به امکانات و محدودیت­ ها و همچنین، برآورد نیازهای سخت­ افزاری و نرم­ افزاری جهت اجرای پروژه­ های سرمایه­ گذاری دی­ کلینیک شرکت نفت واقع در خیابان هزار جریب توسط مشاور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  • شرح خدمات شرکت در این پروژه:
  • مطالعات و جمع­ آوری اطلاعات مراکز خدمات درمانی بهداشتی شهر اصفهان و مناطق اطراف
  • مطالعات و جمع­ آوری اطلاعات مراکز خدمات درمانی بهداشتی شرکت نفت
  • طبقه­ بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و مقایسه دو بند فوق و ارائه پیشنهادات

 

  • کارفرما:
  • مشاور همگون
  • شرکت نفت
  • زمان انجام پروژه:
  • 1392