امکان‌سنجی،شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری باغبادران (حریم و محدوده شهر)

امکان‌سنجی،شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری باغبادران (حریم و محدوده شهر)

شرح پروژه:
بدون اغراق و بزرگنمائي شهر باغبادران با ارزش ترين مقصد گردشگري بوم ‌گردی و طبیعت ‌گردی استان اصفهان بوده و یکی از کانون ‌های گردشگري طبیعی استان محسوب مي ‌شود. پتانسیل ‌های اقتصاد خدمات گردشگری در آن نهفته است و خدمات ارائه شدة آن از کيفيت و استاندارد قابل توجهی برخوردار نیست و تنها پارامتری که در گذشته تا به حال در شهر باغبادران رشد و توسعه یافته است؛ ساخت و ساز ویلاهای لوکس و متوسط بخش خصوصی بوده که تنها مأمنی شده برای سپری کردن اوقات فراغت بخش خاصی از جامعه میهمان شهر باغبادران و هیچ ‌گونه تأثیر مثبتی بر اقتصاد و رونق زندگی جامعه میزبان خود نداشته است. با توجه به کلیه مشکلات مطرح شده طرح امکان‌سنجی، شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه گذاری گردشگری که رويکردي آمايشي اتخاذ نموده است توسط مشاور در زمستان سال 1394  با هدف دستيابي به شناختي جامع و تکميلي جهت طرح ‌ريزي کارآمد و مبتني بر قابليت ‌ها، استعدادها و واقعيت ‌هاي فضائي ـ مکاني گردشگری در محدوده و حریم شهر باغبادران آغاز گردید که مهمترين دست ‌آوردهاي آن عبارتند از: ناحيه ‌بندي، شناسايي محور ـ کانون ‌ها، مدار گردشگري باغبادران، شناسایی فرصت ‌های سرمایه ‌گذاری باغبادران، پیشنهاد نظام کاربری برای هر یک ار پهنه ‌های شناسایی شده با توجه به شاخص ‌های همچون دسترسی، دید و منظر، کاربری اراضی، مالکیت اراضی، حریم و بستر رودخانه، توپوگرافی، نتایج آمایشی، تخمین برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری هر یک از فرصت‌ها و …

 

کارفرما: شهرداری باغبادران

 

زمان انجام پروژه:1395

 

گالری تصاویر