تاریخچه

مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا باتوجه به این اصل که مهندسین مشاور نهادی است حرفه ای، که به مثابه ی بازوی فنی جامعه در امر توسعه و عمران کشور مشارکت دارد در سال 1389 تأسیس و به تناسب ضرورت ها با بسط تشکیلات خود به فعالیت در زمینه های طراحی و برنامه ریزی، معماری، شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای و به خصوص طرح های توسعه گردشگری ارایه خدمات نموده است.

روزآمد شدن ابزار و امکانات تولید و پردازش اطلاعات با توجه به استفاده از نرم افزارهای نوین پردازش و مدلینگ اطلاعات جغرافیایی(GIS) از آغاز فعالیت مجموعه همواره مدنظر قرار داشته است.

تحقیق و بررسی و دستیابی به استانداردهای علمی – پژوهشی انجام شده در حوزه فعالیت های حرفه ای، شرکت جایگاه ویژه داشته و همواره امکانات مختلف اعم از نیروی کارشناسی و بانک های اطلاعاتی جغرافیایی و مدیریتی مجموعه در حال ارتقاء و به روز رسانی می باشد و در نهایت ارایه خدمات در چارچوب استانداردهای متداول صورت می گیرد.

اعضای هیأت موسس شرکت متشکل از 6 نفر بود که اسامی آنها به قرار زیر می باشد:

  • خانم زیبا زارعی                             کارشناس ارشد مدیریت
  • آقای مرتضی سهیلی پور                 کارشناس عمران
  • آقای فرهاد سلطانیان                      کارشناس عمران
  • مرحوم ابوالقاسم سلطانیان              دکتری معماری
  • آقای سجاد سهیلی پور                   کارشناس ارشد جامعه شناسی
  • خانم شیوا امیدی                           کارشناس کشاورزی

اعضای هیأت مدیره مبنا در حال حاضر متشکل از 3 نفر می باشد که اسامی آنها به قرار زیر است:

  • خانم زیبا زارعی                           مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
  • آقای مرتضی سهیلی پور                 عضو هیئت مدیره
  • آقای سجاد سهیلی پور                    نایب رییس هیأت مدیره