تاریخچه

اشتیاق برای نیل به مطلوبیت، آفرینش یک نهاد موثر و انگیزه کارآفرینی، سه رکن اولیه در پایه ریزی شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا بوده است. تجربیات ارزنده بنیانگذار مفهومی شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا در شرکتهای ملی و فرا ملی، وی را بر آن داشت تا همین رویه را برای صنعت نوپای گردشگری در ذهن ترسیم نماید.

سال 1389 نقطه آغازین این حرکت بالنده بود. زیبا زارعی با درک نیازمندی صنعت گردشگری به یک راهبر و مشاور هدفمند، هسته اولیه شرکت را با حضور افراد متخصص تاسیس و گامهای اولیه را برای رعایت اصول و ضوابط توسعه صنعت گردشگری برشمرد.

در طی سالیان متمادی و با بیش از دوازده سال فعالیت مستمر و در فراز و فرود شرایط حاکم، شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا همواره رو به پیشرفت بوده است. در سال 1394 شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا موفق به اخذ رتبه در حوزه شهرسازی و معماری از  سازمان مدیریت و برنامه­ریزی گشت و در همان سال نیز به عضویت انجمن مهندسین مشاور اصفهان درآمد.

حال خانواده مبنا بر آنست تا با هم افزایی، ارائه ایده­های نوین و تعریف فرصتهای همکاری در حوزه­های جدید همچون سرمایه­گذاری، مشارکت­های عمومی و خصوصی، شهرهای جدید، سکونتگاه­های هوشمند و تاب آور، ضمن توسعه قابلیتهای تخصصی، در آبادانی و عمران کشور عزیزمان ایران سهیم باشد.

اعضای هیأت موسس شرکت متشکل از 6 نفر بود که اسامی آنها به قرار زیر می باشد:

  • خانم زیبا زارعی                             کارشناس ارشد مدیریت
  • آقای مرتضی سهیلی پور                 کارشناس عمران
  • آقای فرهاد سلطانیان                      کارشناس عمران
  • مرحوم ابوالقاسم سلطانیان              دکتری معماری
  • آقای سجاد سهیلی پور                   کارشناس ارشد جامعه شناسی
  • خانم شیوا امیدی                           کارشناس کشاورزی

اعضای هیأت مدیره مبنا در حال حاضر متشکل از 3 نفر می باشد که اسامی آنها به قرار زیر است:

  • خانم زیبا زارعی                           مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
  • آقای مرتضی سهیلی پور                 عضو هیئت مدیره
  • آقای سجاد سهیلی پور                    نایب رییس هیأت مدیره