جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان لنجان و ارائه برنامه فرهنگی شهر سده ………………

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان لنجان و ارائه برنامه فرهنگی شهر سده ………………

photo_2016-10-26_02-03-06photo_2016-10-26_02-04-19

مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا به عنوان مشاور برنامه فرهنگی_اجتماعی و بهینه سازی فضای شهری سده لنجان در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان لنجان که در تاریخ 95/7/28 در محل فرمانداری لنجان برگزار شد به ارائه این طرح از جانب شهرداری شهر سده لنجان پرداخت.

زیبا زارعی نماینده مشاور طرح در این جلسه در خصوص این برنامه اذعان داشت که: برنامه های راهبردی وعملیاتی ماهیانه در سطح شهر باهدف پویایی ونشاط وایجاد فعالیتهای فرهنگی در شهر سده به دنبال بررسی های میدانی انجام شده توسط مشاور تهیه و تنظیم گردید. این اقدامات گام موثری در جهت ارتقاء فرهنگ شهری و توسعه مشارکتهای مردمی خواهد بود.

در ادامه برخی از برنامه های کالبدی و اجتماعی_فرهنگی انجام گرفته در سطح شهر توسط شهرداری محترم از زمان شروع این برنامه (تیر ماه 1395) معرفی شد و با ارائه دستاوردهای این برنامه برای شهروندان شهر جمع بندی مبحث صورت گرفت.

در ادامه محسن سجاد فرماندار شهرستان لنجان و حجت الاسلام والمسلمین باقری امام جمعه زرین شهر ضمن تشکر از شهردار سده لنجان و مشاور ؛ این طرح را بعنوان یک الگوی مناسب برای شهرداری های 9گانه شهرستان معرفی کردند.