هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سومین نمایشگاه بین‌المللی بورس،بانک،بیمه و خصوصی‌سازی

هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سومین نمایشگاه بین‌المللی بورس،بانک،بیمه و خصوصی‌سازی

هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و سومین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک،بیمه و خصوصی سازی فرصتی برای گسترش همکاری های داخلی و بین المللی از 10 الی 13 آبان ماه 1395 در محل نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار خواهد شد.

شهرداری سده لنجان و باغبادران در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و به معرفی فرصت های سرمایه گذاری خود خواهند پرداخت.این فرصت ها با هدف جذب و مدیریت سرمایه گذار ، جلوگیری از سردرگمی این گروه ، ارائه راهکارهای عملی و جلوگیری از اتلاف منابع مالی ، انسانی و زمانی ؛ با همکاری مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا در قالب بسته های جامع و کامل سرمایه گذاری شامل امکان سنجی و برنامه مالی-اقتصادی هر فرصت به مشتاقان ارائه می گردد.

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%af