به کانال تلگرام ما بپیوندید.  mabnaco@ …..

به کانال تلگرام ما بپیوندید. mabnaco@ …..

ارائه مطالب مرتبط درحوزه های شهرسازی، معماری و گردشگری، معرفی کتاب ، مقالات و همایش ها ،  آشنایی با فعالیت ها و پروژه های انجام شده شرکت در کانال  https://t.me/mabnaco   .