جلسه هم اندیشی هیأت عالی سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری باغبادران………

جلسه هم اندیشی هیأت عالی سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری باغبادران………

در نشست مشترک با نماینده محترم مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای کوهکن، فرماندار محترم شهرستان لنجان جناب آقای سجاد، اعضای شورای اسلامی شهر باغباردان، شهردار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شهر باغبادران، گزارشی خلاصه از  فرصت‌های سرمایه‌گذاری حریم و محدوده‌های شهر باغبادران و آمار و اطلاعاتی جامع از فرصت های سرمایه گذاری توسط کارشناسان مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا بعنوان مشاور گردشگری شهرداری ،که گامی موثر و ماندگار در توسعه همه جانبه نگین گردشگری کشور (باغبادران) می باشد ارایه گردید.

پس از آن هر یک از سرمایه گذاران بخش خصوصی که به نوعی متقاضی سرمایه گذاری در شهر باغبادران بودند از مشکلات و موانع پیش روی خود سخن گفتند.

بعد از آن فرماندار شهرستان محور اصلی صحبت های خود را مبنی بر حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران ورود پیدا کرده به شهر باغبادران قرار دادند و اعلام آمادگی کردند تا پروژه های حوزه گردشگری به صورت خاص مورد حمایت قرارگیرند.ایشان همچنین سایر فرصت های سرمایه گذاری در سطح شهرستان و کشور را برای سرمایه گذاران نام بردند .

درنهایت نماینده محترم مجلس نیز از دغدغه های پیش روی در امر سرمایه گذاری اظهاراتی نمودند و پس از بیان جمیع مشکلات و معضلات حمایت خود را از توسعه صنعت گردشگری در منطقه اعلام نمودند.

در این جلسه به اعضای هیأت عالی سرمایه گذاری بخش باغبادران احکامی ارایه گردید و خانم زیبا زارعی از مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا، نیز بعنوان یکی از اعضای این هیأت حکم خود را دریافت نمودند .

20180120_092500 20180120_110132