راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای خیابانی در شهر زرین‌شهر(آیین رونمایی از گاری نو)

راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای خیابانی در شهر زرین‌شهر(آیین رونمایی از گاری نو)

“کارآفرینی شامل فرآیند جستجو و پیگیری فرصت و حداکثرسازی

ارزش ناشی از آن است. کارآفرینی تمایل به کار گروهی، خطرپذیری، ایجاد، هدایت،

اجرا، پیگیری ایده نوآوری به منظور حداکثرسازی ارزش حاصل از فرصت بدون توجه به

محدودیت مدل­ها، ساختار یا منابع موجود است.”

امروز یکی از بزرگترین دغدغه­های مدیریت شهری زرین‌شهر، وضعیت اقتصادی شهر می­باشد، رشد اقتصادی رابطه زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت­های اقتصادی و فضای کسب و کار آن شهر دارد. تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی­های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی، بخش مهمی از این فرآیند می­باشد. ولی عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به این اهداف دارد، “توسعه و تسهیل فضای کسب و کار” می­باشد که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی در اهداف اقتصادی تعیین شده دارد.

در ایران کسب و کارهای خیابانی مبتنی بر دوچرخه و سه چرخه و موتور و ماشین، سابقه ای بیش از صد سال دارد و هنوز هم تعداد زیادی از بستنی فروش ها، فالوده فروش ها و یخ در بهشت فروش ها در خیابان های مرکزی تهران و شهرستان ها در گرمای تابستان مشاهده می شوند که  محصول خنک به مشتریان می دهند.

در هر کشوری متناسب با مقتضیات طبیعی و فرهنگی و سبک زندگی مردمان، کسب و کار های خیابانی رونق می گیرد. در ایران اما تمایل مردم به سمت قهوه به اندازه کشورهای غربی نبوده و بیشتر مردم  تمایل به خوردن غذاهای سنتی و نوشیدنی های ایرانی مانند خاک شیر، شربت تخم شربتی، شربت سکنجبین دارند و در کنار آن مصرف انواع آش­ها و باقالی مرسوم است.

براساس نیاز شهر؛ چرخ دستی مدرن و چندکاربری طراحی گردید که بتواند برای کاربری های مختلف از جمله تهیه و فروش غذا، فروش تولیدات خانگی از جمله گل و گیاه و … مورد استفاده قرار گیرد.

محور جانمایی و به کار گیری این چرخ دستی­ها با رویکرد توسعه و رونق کسب و کارهای خیابانی در فاز اول در بلوار مادر زرین شهر در تاریخ 22شهریور رونمایی و به کار گیری شد.

garino2  photo_۲۰۱۸-۰۸-۱۴_۱۱-۴۲-۵۱garino3