میراث صنعتی

میراث صنعتی

بازسازی کارخانه های صنعتی در واقع باززنده سازی یک مفهوم تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است.

  • ریشه و اساس این تفکر و حرکت دارای یک زیر ساخت پسامدرن است که اعتقاد دارد منظر صنعتی می تواند در ارزش گذاری فرهنگی ـ اجتماعی  یک منطقه، تاثیرگذار باشد.
  • این صنعت گردشگری می تواند به عنوان زیرمجموعه گسترده میراث صنعتی باعث ایجاد فعالیت های گردشگری و توسعه فرهنگی در غالب زنده نمودن بافت صنعتی شود و به دنبال ارتقاء منظر مکان‌های صنعتی و قدردانی از گسترش صنعت در زمان گذشته است.

يكي از راهكارهاي حفاظت از اين ميراث صنعتي، ايجاد و توسعه گردشگري براساس قابليت‌ها و ارزش‌هاي آن است. بقایای صنعتی هر منطقه  گواه فعالیت‌ها و دستاوردهای تاریخی است که انگیزه شناسایی و حفاظت از آن را به دنبال می آورد.

industrial

دراستان اصفهان کارخانه ها، که می توان از آنها به عنوان مظهر فناوری و نشانه عصر جدید صنعت یاد کرد، در مقیاسی وسیع احداث گردیده اند. گرچه کارخانه های صنعتی در بدو تاسیس در محدوه پیرامونی شهر مستقر بودند اما با گسترش روزافزون شهر به صورت جزیی از آن درآمدند.

از جمله کارخانه هایی که با توجه به حفاظت از ساختمان های صنعتی دارای کاربری جدید و استفاده از این میراث قرار گرفت کارخانه چرم خسروی تبریز است که به دانشگاه هنر این شهر تبدیل شده است.

در شهر اصفهان کارخانه ریسباف تبدیل به یک مجموعه فرهنگی شده است و به عنوان یک فضای شهری که در اختیار شهر و مردم اصفهان قرار گرفته است.

کارخانه پشم هرند نیز با توجه به رویکرد حفظ میراث صنعتی در حال تغییر کاربری می باشد.

 

شاخصه های معماری خوب  

زیر شاخه ها با ویژگی احیاء میراث

 

راهبردها و راهکارهای پیشنهادی در کالبد

 

تناسب فضا با الگوی رفتاری

تامین خواست و نیازهای مادی و فیزیکی

ترغیب به مشارکت مردمی

ایجاد سرزندگی و شادی در فرد

افزایش سلامت روان

تقویت ارتباط کاربران با فضای سبز و طبیعت

ایجاد سرپناه به همراه دسترسی مناسب شهری به آن

لحاظ فضایی با ویژگی های خلوت شخصی

اختصاص فضای جمعی جهت تامین بعد اجتماعی و کالبدی

تقویت روابط همسایگی

طراحی متاسب با ابعاد و تناسبات ارتفاعی

لحاظ سلسله مراتب و عرصه بندی از عمئومی به خصوصی

 

محافظت انسان از ناملایمات

تامین امنیت منطقه ای

توجه به اصل کیفیت ساخت

فراهم کردن آسایش حرارتی و رطوبتی

مدیریت ادراک محیطی(نور و صوت)، رعایت خوانایی محیط

حذف اصوات آزار دهنده و گسترش صوت های آرامش

ایجاد احساس امنیت و تعلق خاطر با رعایت مقیاس و تناسبات

توازن و مقاومت سازه ای

امنیت دسترسی سواره و پیاده

عدم تراکم حجمی(بنا) در محوطه

تهویه طبیعی با تعبیه بازشوهای مناسب

توجه به نورپردازی و استفاده بهینه از نور طبیعی

 

 

 

دلالت فرهنگی

دلالت عینی(رنگ، نور و بافت)

حفظ ارزش فرهنگی و تاریخی

تقویت کیفیت بصری

دلالت ذهنی(نوستالژی)

تاکید بر تاریخ و افتخار ملی

توسعه صنعت گردشگری با توجه به حفظ ارزش فرهنگی

تقویت ویژگی های اجتماعی و فرهنگی

استفاده از متریال مشابه در فرآیند احیاء

حفظ صورت اثر

حداقل مداخله

حداقل تمایز بین بخش قدیم احیاء شده و بخش الحاقی جدید

برگزاری فعالیت های فرهنگی

ایجاد فضاهای گردهمایی و دیدار جمعی

برخورداری از حس تاریخ و هم آمیزی با پیشرفت تکنولوژی حال حاضر در ساختمان

امکان نمایش و فروش صنایه دستی و ترویج فرهنگ بومی منطقه

 

 

بهره وری اقتصادی

تشویق به سرمایه گذاری در جهت باززنده سازی

پشتیبانی از شالوده اقتصادی موجود

بازآفرینی اقتصادی جدید مرتبط با بنا

ایجاد انگیزه های جدید اقتصادی

رونق صنایع دستی، فعالیت های بومی و ایجاد فرصت های شغلی

بهبود دسترسی های محلی و گسترش فعالیت های تجاری در امتداد دسترسی ها

تغییر مکان فضاهای پیشین و اختصاص عملکرد  جدید جهت جذب مخاطب

استفاده بهینه از محوطه ساختمان صنعتی

ایجاد کاربری های چند منظوره

حفظ و نمایش تجهیزات و ابزار فعالیت های صنعتی در بنای احیاء شده

اختصاص کارکردهای سودمندتر و کارآمد تر

ساماندهی واحدهای تجاری در ساختمان جدید

بررسی نیازهای دولتی و هدایت آنها برای سرمایه گذاری

نمونه های داخلی                                                        نمونه های خارجی