شهرداری میبد

کار فرما: شهرداری میبد

موقعیت: شهر میبد ، استان یزد

زیر بنای پروژه : 7264 متر مربع

ساختمان ارگ شهرداری میبد در چهار طبقه توسط مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا طراحی گردیده است . توجه به شرایط اقلیمی و استفاده از مصالح بوم آورد از جمله نکات مورد توجه در طراحی است .

کلنگ احداث بنا در مرداد ماه 1399 ، توسط استاندار یزد و مسئولین استان و شهرستان به زمین زده شد .