باززنده سازی کارخانه پشم هرند با رویکرد حفظ میراث صنعتی (شامل کاربری های فرهنگی ، گردشگری و فضای باز شهری)

باززنده سازی کارخانه پشم هرند با رویکرد حفظ میراث صنعتی (شامل کاربری های فرهنگی ، گردشگری و فضای باز شهری)

طرح احیاء و باز زنده سازی کارخانه پشم هرند بر مبنای حفظ ساختار و کالبد به جا مانده از مجموعه، به عنوان میراث صنعتی در مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا تهیه گردید.

سازمان یونسکو در سال 2013 منشوری تحت عنوان میراث صنایع را مصوب نمود و گسترش و نگهداری تمامی کارگاه ها ، کارخانه ها ، معادن و انبار های واجد ارزش را در دستور کار خود قرار داد و عنوان میراث صنعتی را برای آن برگزید و اماکن صنعتی را نقطه عطفی در تاریخ یک کشور و منطقه بیان نمود . حفظ ساختار و کالبد بخش های تاریخی ، رعایت سیما و منظر کارخانه و حفظ ماشین آلات به جا مانده از کارخانه از جمله رویکرد های طراحی و مواجهه با کارخانه پشم هرند بوده است . در طرح پیشنهادی مشاور ، محوطه کارخانه با توجه به اثر ماندگار در زندگی اهالی شهر هرند به عنوان یک فضای شهری تعریف گردید و کاربری پذیرایی – اقامتی و ورزشی به صورت حوزه های کلان طراحی گردید .

فعالیت کارخانه از سال 1343 تا 1388 می باشد . مساحت کل زمین کارخانه 3.3 هکتار و مساحت زیربنای سالن اصلی کارخانه پشم ، قریب به 1000 متر میباشد . زنده نگهداشتن خاطره فضا به عنوان مهم ترین هدف در روند بازسازی پروژه  مورد توجه بوده است .