طراحی باغ بهارخسرو با هدف احیاء الگوی باغ ایرانی

طراحی باغ بهارخسرو با هدف احیاء الگوی باغ ایرانی

طراحی باغ و کوشک میانی آن با الهام از الگوی باغ ایرانی ساسانی تهیه گردیده است.

کوشک میانی با زیربنای 1200 متر مربع در سه طبقه شامل کارگاه های آموزشی، فضای کار اشتراکی، کتابخانه، سالن اجتماعات و کافه رستوران می باشد. رواق پیرامونی با مساحت 2000 متر مربع در یک طبقه شامل مکانی برای برگزاری نمایشگاه موقت و بام آن به عنوان منظرگاه مشرف به باغ میانی است و فضای سبز باغ شامل گیاهان مثمر و زینتی به مساحت 10936 متر مربع پیرامون کوشک را فراگرفته است.

مشاور با بررسی دقیق فولادشهر به عنوان بستر طراحی باغ، نیاز های شهر، بعد جمعیتی و سنی در صدد ایجاد و طراحی فضایی مناسب برای همه اقشار ساکن در شهر نمود.

با توجه به فقدان فضای سبز و فضای شهری مناسب در فولاد شهر و سکونت قشرجوان با قومیت های مختلف در این شهر و عدم وجود فضای چند منظوره با کیفیت و در خورشهر، مشاور علاوه بر احیای الگوی باغ سازی ایرانی و با توجه به نیازهای شهر و قشرجوان به عنوان جامعه هدف، اقدام به طراحی نمود و باغ بهارخسرو به عنوان فضای شهری به منظور افزایش مشارکت اجتماعی ساکنان فولادشهر در اختیار این شهر قرار گرفت.

پروژه باغ بهارخسرو فولادشهر در بهمن ماه 1399 به تایید و تصویب کارفرما رسید و کلنگ آغاز پروژه در سال 1400 به زمین زده خواهد شد.

کارفرما : شرکت عمران شهرجدید فولادشهر
موقعیت : فولادشهر
مساحت پروژه : 2/5 هکتار
کاربری : فرهنگی – آموزشی
سال طراحی پروژه : 1399