زیباسازی و بهینه سازی منظر آبراه خیابان فردوسی فلاورجان

زیباسازی و بهینه سازی منظر آبراه خیابان فردوسی فلاورجان

کارفرما: شهرداری فلاورجان

موقعیت: فلاورجان، خیابان فردوسی

آب به شکل جریان سطحی به عنوان عامل طبیعی مهمی در طول روند گسترش شهر و به عنوان یکی از عناصر استخوانبندي شهرها، با توجه به اندازه و ابعاد خود تأثیر بسزایی در تفکیک محلات و سیماي بدنهي همجوار خود میگذارد. از این رو در صورت عدم توجه کافی، گاه محل انباشت زباله ها و در برخی دیگر محل وقوع سیلاب شده، ساختار کلی شهر را بر هم میزند و بر ناپایداري محیطهاي شهري می افزاید. از جمله این عناصر طبیعی و به عنوان نوعی از آبهاي سطحی جاري درون شهرها، آبراهههاي فصلی هستند که در حین عبور از درون شهرها تاثیرات کالبدي، اقتصادي، اجتماعی، بصري، زیست محیطی و ارتباطی را بر جاي میگذارند.

آبراهه هاي فصلی یکی از عوامل مهم در شکل گیري تحولات ساختاري و عملکردي شهرها به شمار می روند. در این کریدورهاي طبیعی، علاوه بر جریان فصلی آب، ارزش هاي بصري و طبیعی و نیز در کنار آن الگوي فعالیتی دارد. در نظریات معطوف به توسعه ي پایدار شهري، بهره گیري مناسب از این نواحی در چارچوب تدوین طرحهاي عملکردي متفاوتی (در قالب عملکردهاي تفریحی- توریستی، اقتصادي و مهمتر از هم، زندگی انسانی) وجود مناطق حساس و حیاتی شهري در دستورکار نهادهاي مسئول شهري قرار گرفته است.

مسیر آبراهه هاي درون شهري به دلیل خطی بودن به صورت بالقوه میتوانند به عنوان یک محور پایدار شهري مورد استفاده قرارگیرند. ولی آبراهه هاي درون شهري همانگونه که به شکل بالقوه میتوانند سودمند و موثر باشند، ممکن است بر اثر اهمال و بی توجهی، تبدیل به محورهایی سیال براي انتقال آلودگی هاي زیست محیطی از منطقه اي به منطقه دیگر شهر گردند. علاوه بر آن، سایر معضلات زیست محیطی نظیر فرسایش حاشیه اي، تخریب پوشش گیاهی و آلودگی آبها، نبود امنیت و … از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار در تخریب مسیر آبراهه و به تبع آن بروز مشکلات عدیده براي ساکنین حاشیه ي آن است.

شهرداری فلاورجان طرح زیباسازی و بهینه سازی منظر آبراه خیابان فردوسی در سال 1399 به شرکت نقش و اندیشه مبنا محول کرد. تیم کارشناسی با توجه به موقعیت آبراه ، فضای اطراف، دسترسی ها و خواسته های کارفرما و شناسایی و بررسی محدوده طراحی از نظر زیست محیطی، کالبدی، عملکردی و دید و منظر اقدام به ارائه پیشنهادات برای بازطراحی آبراه نمود. طراحی آبراه به طول 500 متر می باشد و همچنین به دلیل وجود کاربری های اداری اطراف خیابان فردوسی، این محور صبح ها پر رفت و آمد تر از عصر و شب می باشد که به منظور حفظ سرزندگی و پویایی محور و ایجاد فضای عمومی برای گذران اوقات فراغت در کنار آبراه یکسری کاربری های تفریحی در نظر گرفته شده که شامل 8 کانکس طراحی شده با فعالیت هایی نظیر بستنی فروشی، ساندویچ فروشی، روزنامه فروشی و… ، فضای بازی کودکان، فضای ورزشی، فضای دورهمی و گفتگو و فضاهای حرکتی می باشد. مقطع آبراه نیز جهت بهینه سازی و زیبا سازی به صورت پلکانی و رمپ طراحی شده که امکان نشستن در کنار آبراه را نیز فراهم می کند.

برای مشاهده انیمیشن منظر آبراه خیابان فردوسی فلاورجان به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.aparat.com/v/YiTXW