فرصت های سرمایه گذاری پارک کوهستان قهجاورستان

فرصت های سرمایه گذاری پارک کوهستان قهجاورستان

با توجه باینکه طرح پارک کوهستان واقع در جنوب شهر قهجاورستان توسط مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا تهیه و کلیه مراحل تصویب آن به انجام رسیده؛ با هماهنگی به عمل آمده با شهرداری محترم قهجاورستان و بمنظور استفاده حداکثری از موقعیت مناسب فراهم شده موضوع بررسی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری در محدوده مورد نظر پارک کوهستان در دستور کار مشاور قرار گرفت و با بررسی همه جانبه و فراهم نمودن جاذبه های سرمایه پذیر، 10 فرصت سرمایه گذاری در ابعاد فرهنگی، ورزشی، تفریحی و تجاری شناسایی و ارایه گردید که امید است همراهان با شروع و ادامه عملیات اجرایی احداث پارک کوهستان هر یک از فرصت های سرمایه گذاری پیش بینی شده محقق شود که در پویایی، شادابی و اقتصاد شهر تاثیر بسزایی را ایفاد می‌نماید.

در نهایت لیست فرصت­های شناسایی شده براساس شاخص های فنی، اقتصادی و مالی بررسی و اولویت بندی گردید. بر اساس این تجزیه و تحلیل 10 پروژه محرک صنعت گردشگری در پارک قهجاورستان با سرمایه گذاری در حدود 349،796 میلیون تومان به منصه ظهور خواهد رسید .