رونمایی از اطلس فرصتهای سرمایه گذاری شهر بهارستان

رونمایی از اطلس فرصتهای سرمایه گذاری شهر بهارستان

آیین رونمایی از سه پروژه بزرگ فرصتهای سرمایه گذاری شهر بهارستان صورت گرفت. طرح اطلس 28 فرصتهای سرمایه گذاری با همکاری شهرداری بهارستان و شرکت عمران شهر بهارستان توسط شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا تهیه گردد.

در ایامی که مزین به اهل بیت نبوت و امامت بود و مصادف با اعیاد غدیر و قربان و در روز مباهله برابر با ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ، و با حضور جمعی از مسئولین محترم استان و شهر بهارستان آیین رونمایی از سه پروژه بزرگ فرصتهای سرمایه گذاری شهر بهارستان صورت گرفت. از آنجا که برنامه ریزی و هدف گذاری برای درآمد پایدار شهرداری از اهم فعالیتهای اجرایی، مدیریتی شهرداری می باشد و تواما پویایی و نشاط عمومی شهروندان و توسعه هدفمند شهرداری را در یک فرایند همسو با استفاده از سرمایه بخش خصوصی پای بند به اصول تعهدات اجتماعی و عمران و آبادانی شهر، موجب شد تا طرح اطلس ۲۸ فرصتهای سرمایه گذاری با همکاری شهرداری بهارستان و شرکت عمران شهر بهارستان توسط شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا تهیه گردد. در این راستا و با لحاظ دو رویکرد تامین نیازهای شهری بهارستان و شهروندان و همچنین تحقق پذیری پروژه های متنوع و در چهار حوزه بهداشت درمان – فرهنگی و فرغتی – خدمات شهری و صنعت انرژی، پس از طی کردن مراحل قانونی قرارداد و… جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی نتیجه طرح فرصتهای سرمایه گذاری بالغ بر ۲۸ بسته سرمایه گذاری؛ تدوین و ارایه شد.