پروژه تهیه سند سرمایه گذاری شهر بهارستان

پروژه تهیه سند سرمایه گذاری شهر بهارستان

سند سرمایه گذاری شهر بهارستان با 31 پکیج سرمایه گذاری در 4 حوزه کلان سرمایه گذاری (بهداشت و درمان، فراعتی- فرهنگی، خدمات شهری، صنعت و انرژی) برنامه ریزی و در قالب بسته های دارای امتیاز و اولویت جهت معرفی به سرمایه گذاران تدوین شد.

پروژه تهیه سند سرمایه گذاری شهر بهارستان در طی جلسه ای در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳ در صحن شورای عالی شهر بهارستان با حضور اعضای محترم شورای شهر، جناب آقای مجتبی محبی ریاست محترم شورای شهر وقت بهارستان، اعضای محترم هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری بهارستان و مشاور محترم طرح شرکت نقش و اندیشه مبنا تشکیل شد؛ مورد تایید قرار گرفت.

در این سند، 31 پکیج سرمایه­ گذاری در ۴ حوزه کلان سرمایه گذاری (بهداشت و درمان، فراعتی- فرهنگی، خدمات شهری، صنعت و انرژی) برنامه­ ریزی و در قالب بسته ­های دارای امتیاز و اولویت جهت معرفی به سرمایه­ گذاران تدوین شد.

این پروژه پس از جلسات متعدد با اعضاء و ریاست محترم شرکت عمران بهارستان و چندین نشست تخصصی با مدیران و مسئولین شهرداری مورد تایید قرار گرفت.