مجتمع گردشگری باغستان گلدشت (باغ گلابی)

مجتمع گردشگری باغستان گلدشت (باغ گلابی)

این پروژه در استان اصفهان، شهرستان نجف آباد و در شهر گلدشت واقع گردیده است. مطالعات و طراحی این مجتمع با وسعتی بالغ بر 26 هکتار در بهار سال 1400 از سوی سرمایه‌گذار “بخش خصوصی” به “مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا” واگذار گردید.

پس از انجام مطالعات و ارایه نظام کاربری پیشنهادی طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه و تصویب گردید. سپس در جلسه کمیته فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان طرح دفاع و مورد تصویب و در دستور کار کارگروه گردشگری استان قرار گرفت.

جلسه کارگروه گردشگری استان با حضور مدیران کل دستگاه­های ذیربط مورخ 1400/06/17 برگزار گردید، پس از ارایه طرح توسط مشاور؛ کلیات طرح مورد تصویب قرار گرفت.