مجتمع گردشگری حس خوب زندگی

مجتمع گردشگری حس خوب زندگی

این پروژه در استان اصفهان، شهرستان لنجان و در شهر باغبادران واقع گردیده است. مطالعات و طراحی این مجتمع با وسعتی بالغ بر 3/5 هکتار در بهار سال 1400 از سوی سرمایه‌گذار “بخش خصوصی” به “مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا” واگذار گردید.

با توجه به چالش های موجود در سایت، مطالعات ژئوتکنیک بستر پروژه با همکاری مهندسین مشاور زمین فن آوران تهیه گردید.

پس از انجام مطالعات و ارایه نظام کاربری پیشنهادی طرح در جلسه کمیته فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان طرح دفاع و مورد تصویب و در دستور کار کارگروه گردشگری استان قرار گرفت.

جلسه کارگروه گردشگری استان با حضور مدیران کل دستگاه­های ذیربط مورخ 1400/10/07 برگزار گردید، پس از ارایه طرح توسط مشاور؛ کلیات طرح مورد تصویب قرار گرفت.