گفتگوی اینستاگرامی

گفتگوی اینستاگرامی

راهبری موثر سرمایه و سرمایه گذار در صنعت گردشگری

مهندسین مشاور نقش واندیشه مبنا، در تاریخ 5 مرداد 1401، اقدام به برگزاری سومین نشست ازسلسله نشست های مدیریت شهری نموده است.

این نشست با حضور جناب آقای دکتر احمد دیناری، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی برگزار گردید.