اطلس به‌روزسرمایه‌گذاری نداریم!

اطلس به‌روزسرمایه‌گذاری نداریم!

زیبا زارعی، مدیرعامل شرکت نقش و اندیشه مبنا در مصاحبه با روزنامه اصفهان زیبا در خصوص دافعه های جذب توریسم، گفت:

صنعت گردشگری یک صنعت چندبخشی است.متولی اصلی گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است؛ ولی به‌دلیل فرابخشی‌بودن این صنعت، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در ایــن بخــش دخیــل هستــنــد. همیـــن چندبخشی‌بودن حوزه گردشگری یکی از مسائلی است که برای جذب سرمایه‌گذار محدودیت ایجاد می‌کند. نــاآگـاهــی ســرمـایــه‌گــذاران از رونــدها و فرآیندهای اخذ مجوز برای پروژه‌های گردشگری هم موضوع دیگری است که محـدودیت ایجــاد کــرده اســت و از عدم‌شفافیت فرایندهایی که باید  برای سرمایه‌گذاری در این بخش طی شود نشئت می‌گیرد. هم در بخش دریافت مجــوز و هــم تهیــه طــرح‌ها و ســاخــت و بهره‌برداری‌ها، شفافیت لازم وجود ندارد؛ به‌خاطر همین، فرآیند سرمایه‌گذاری فــرسایـشی و  ســرمایــه‌گــذاران ســرخـــورده می‌شوند.در بــرخی مــوارد ســرمــایــه‌گــذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ابتدا به شهرداری مراجعه می‌کنند که شهرداری نیز ضوابط خودش را برای اجرای پروژه‌ها در شهر و بافت تاریخی شهرها دارد و همچنین سایر ارگان‌ها نیز هرکدام نسخه جداگانه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار دارند. در این شرایط سرمایه‌گذاران دچار سردرگمی می‌شوند؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاران از ابتدا باید به میراث فرهنگی و گردشگری مراجعه کنند و این ارگان باید راهبری خوبی برای هدایت سرمایه‌گذاران داشته باشد تا بتواند به آن‌ها امتیازاتی را ارائه کند.استان اصفهان ظرفیت‌های زیادی در حوزه گردشگری دارد؛ ولی هنوز نتوانسته از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کند. فرایندها شفاف نیست و سرمایه‌گذاران مطلع نیستند که ابتدا باید به کدام ارگان مراجعه کنند و با چه دست‌فرمانی حرکت کنند. متأسفانه مدیریت یکپارچه و کلانی برای راهبری بهینه سرمایه‌گذاران نیست کـه بــه‌صورت یــک چتــر حمــایتــی مسیــر پرریسک و طولانی پروژه‌های گردشگری را برای آنان هموار کند. اطلس به‌روز و کاربردی از پروژه‌های سرشار و جاذب سرمایه‌گذاری در اصفهان با رویکردهای گردشگری وجود ندارد. همه می‌دانیم که حدود چهار تا پنج‌سال طول می‌کشد تا یک هتل ساخته شود؛ زمان‌بربودن هتل‌سازی از یک‌سو  و  دخیل‌شدن عوامل محیطی، باعث شده تا بازگشت سرمایه به این بخش طول بکشد. وقتی سرمایه‌گذار این ریسک را می‌پذیرد و وارد کار می‌شود اگر به‌درستی هدایت و حمایت نشود سرخورده می‌شود.اگر اولویت حکمرانان و مدیران شهری گردشگری باشد، به‌طورحتم در این‌راستا کارها پیش خواهد رفت. علاوه بر عوامل داخــلی، عــوامل خـارجــی نیــز در بخــش گــردشگری دخیــل هستنـد؛ بنابراین هر اندازه هم در داخل برنامه‌ریزی داشته باشیم ولی از سیاست‌های کلان تبعیت نکنیم، نمی‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم. اصفهان ازلحاظ جاذبه‌های گردشگری در رتبه مطلوبی قرار دارد؛ ولی به‌لحاظ زیرساختی و جذب سرمایه‌گذار و به‌تبع آن تسخیر بازار هدف گردشگری، رتبه مناسبی ندارد و یکی از عوامل دخیل در این مسئله و کم‌کاری در حوزه توسعه زیرساخت‌های گردشگری این است که سیاست‌های کلان روی سیاست‌های داخلی سایه انداخته است. گردشگران داخلی به‌خاطر جاذبه گردشگری زاینده‌رودبه اصفهــان رفـت‌وآمــد داشتـنـــد که در کنارش از جاذبه‌های تاریخی نیز بازدید می‌کردند؛ به خــاطر همیــن در شــرایــط فعلی گردشگری داخلی افت کرده است؛ ولی افت گردشگری خارجی تحت‌تأثیر سیاست‌های کلان بوده است. 

مرداد 1401 

متن اصلی مصاحبه