بهسازی و بهبود فضای شهری ورودی گلپایگان

بهسازی و بهبود فضای شهری ورودی گلپایگان

بخش عمدة شناخت ما از شهر در فضاهای باز شهری شکل می‌گیرد و ورودی شهرها به عنوان اولین نقاطی که اکثر مسافران با آن برمی‌خورند، بخش عمدة تصویر اولیة شهر را شکل می‌دهد. دارد. شاخص بودن ورودي شهر، فارغ از تشخص کالبدي آن بيشتر در تشخص معنايي آن نهفته است چرا که ورودي شهر هويتي مستقل از شهر ندارد بلکه ورودي به عنوان عنصري جهت ايجاد هويت مستقل براي منظر شهري است ورودي، منظر امروزي متراکم از شهر است، که بياني امروزي از شهر دارد.

پروژه‌ی بهسازی و بهبود فضای شهری ورودی شهر گلپایگان (از سمت گوگد) در شرق شهر گلپایگان واقع ‌شده است که جزئی از اراضی محدوده و حریم شهر به‌حساب می‌آید. تهیه طرح مذکور از سوی شهرداری گلپایگان به شرکت مهندسین مشاور شهرسازی و معماری نقش و اندیشه مبنا ابلاغ شد و توسط این شرکت به به انجام رسید.

پروژه بهسازی و بهبود فضای شهری ورودی شهر گلپایگان از سمت شهر گوگد با اهداف کلان:

  • ارتقاء کیفیت حرکت و دسترسی خیابان آیت ا… محمودی
  • ارتقاء کیفیت بصری و زیبا شناسانه خیابان آیت ا… محمودی
  • ارتقاء کیفیت زیست محیطی و سبزینگی خیابان آیت ا… محمودی
  • ارتقاء کیفیت کالبدی بلوار خیابان آیت ا… محمودی

توسط مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا طراحی گردید.

تصاوير و حال و هوا و قوت مكان آنها در شكل دهي ذهنيت مخاطبان در رابطه با شهري كه پيش رو خواهند داشت بسیار مؤثر است. به هم خوردن تسلسل مراتب در نظام كالبدي شهرها سبب شده تا ورودي شهرها که يكي از حلقه هاي اين اتصال است، عملکرد مناسبی نداشته باشد، نقش خود را به خوبی ایفا نکنند و حامل پیام، معما و یا تصویری از شهر نباشد. ورودي، دريچه اي براي ادراک منظر شهر است و عنصري جهت ايجاد هويت مستقل براي منظر شهري. ادراک ورودي، نياز به توجه به بعد معنايي حضور در کنار بعد فيزيکي دارد.

طرح پیشنهادی برای ورودی گلپایگان از سمت گوگد  با توجه به حرکت و  دید‌های ناظر به دو صورت خطی و دروازه ای پیشنهاد شده است که به صورت خطی طراحی شده است و هم راستا با سرعت حرکت ناظر  و ایجاد تمرکز دید به شهر پیشنهاد شد.

برای مشاهده انیمیشن طرح بهسازی و بهبود فضای شهری ورودی گلپایگان به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://aparat.com/v/BzONs