مطالعات و طراحی پارک 30 هکتاری فولادشهر

توسعه و گسترش فضای سبز با توجه به گسترش روزافـزون جمعیـت و ساخت‌وسازهای شـهری و نیـاز ضروری انسان‌ها به فضای سبز برای ایجاد تعادل اجتماعی، جسمانی و روحی، امری مهم و حیاتی بـه شـمار می‌آید. در کشوری مثل ایران که بیشتر مناطق آن در کمربند خشک جهان واقع شده، شهرها برای مقابله با آلودگی‌های صوتی و هوا، همچنین کاهش استرس‌های محیطی بیشتر از هر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز دارند.

طراحی پارک 30 هکتاری فولادشهر با هدف تأمین فضای سبز و نیز تأمین خدمات اقامتی در جوار بزرگراه ذوب‌آهن به عهده مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا قرارداده شد.

با توجه به اهمیت روزافزون فضاهای سبز شهری و گسترش نقش کلیدی آن در عرصه‌های مختلـف زنـدگی شهری نیاز به تعریف جامع‌تر که دربرگیرنده مفاهیم موردنیاز در شـرایط کنـونی باشـد وجـود دارد:

–    نقش انسان در سازمان‌دهی و مدیریت فضاهای سبز

–    اِعمال خلاقیت‌های مهندسی معماری در طراحی فضاهای سبز

–    درنظرگرفتن مبانی مهندسی محیط‌زیست

–    لزوم ارائه ضوابط و مقررات و تعیین محاسبات دقیق کارشناسی جهت مشخص‌کردن سرانه فضـای سـبز، تفکیک اراضی و رعایت مبانی علمی – تخصصی در زمینه‌های مختلف شامل مکان‌یابی، منابع طبیعی (آب‌وخاک و گیاه) تأسیسات زیست‌محیطی، بهداشت، اقتصاد و جامعه‌شناسی

“برای دستیابی به طرحی که حتی‌المقدور دربرگیرنده کلیه مفاهیم بـالا باشـد، تعریـف پیشـنهادی زیـر را می‌توان ارائه داد:

فضای سبز شهری بخشی از فضاهای باز شهری است که عرصه‌های طبیعی یا مصنوعی آن تحت استقرار درختان، درختچه‌ها، گل‌ها، چمن‌ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با درنظرگرفتن ضوابط، قوانین و تخصص‌های مرتبط به آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداری و یا بنا می‌شوند.”

بااین‌وجود شهر فولادشهر از جمله شهرهای سبز استان اصفهان می‌باشد که با وجود سرانه بالای فضای سبز در این شهر درک بالای مدیریت شهری منجر به گسترش بیشتر این فضاها در شهر شده است. در مذکور با استفاده از مفاهیم بیان شده و شرایط اقلیمی لحاظ گردیده است.

برای مشاهده انیمیشن طرح پارک 30 هکتاری فولادشهربه لینک زیر مراجعه نمایید.

https://aparat.com/v/RDMIs