کتابچه فرصت های سرمایه گذاری شهر نیاسر

کتابچه فرصت های سرمایه گذاری شهر نیاسر

امروزه یکی از مؤثرترین راهبردهای کارساز و اثربخش در حوزه مدیریت شهری، استفاده از استعدادها، پتانسیل­ها و سرمایه­های فکری، فیزیکی و مادی بخش خصوصی و مردمی است. این راهکار در قالب مدیریت‌های استراتژیک، آینده‌نگری و مشارکت مردمی متجلی می‌شود و از طریق ایجاد ارتباطات و تعامل‌های کارساز و برنامه‌ریزی کارشناسانه قابل تحقق است. از این طریق می­توان مسئلة کارایی، اثربخشی و بهره‌وری مدیریت شهری که منجر به کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و بهینه‌سازی عملکردها را ارتقا بخشید و زمینه‌های پایداری مدیریت شهری را فراهم نمود.

در واقع امروزه مشارکت یکی از الزام‌آورترین رویکردها در فرایند توسعه جوامع محلی و پایدار محسوب می‌‌شود. مشارکت واقعی مردم، جریان برنامه‌ریزی کشور را دگرگون می‌کند. به‌طوری که دیگر برنامه‌ریزی عمرانی از دیدگاه صرفاً فیزیکی و با رشد اقتصادی مطرح نیست بلکه تغییر دریافت قدرت سیاسی و از دیدگاه علمی، پیشرفت فناوری و عقلانی نحوه زندگی و مشارکت مردم نیز اهمیت اساسی پیدا می‌کند.

 مشارکت هم ابزاری است برای انجام فعالیت‌های متکی به فرد و هم وسیله‌ای برای برآورده کردن نیازهای اساسی انسان، لذا باید مشارکت را فرایندی دانست که در آن اقدامات و ابتکارات مردم به‌وسیله فکر و اندیشه‌ خود آنها هدایت می‌شود و در این فرایند ابزارها و روش‌هایی استفاده می‌شود که برای آنها کنترل مؤثر خود را اعمال می‌کند.

در بعد توسعه شهری، مشارکت شامل دخالت مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری در اجرای طرح‌ها و سهم آنها از منابع طرح‌های توسعه و مداخله آنها در ارزیابی این‌گونه طرح‌ها یاد می‌شود و از طرفی مفهوم مشارکت بر این نکته اشاره دارند که: ” مشارکت عبارت است از برانگیختن حساسیت مردم و در نتیجه به معنی افزایش درک و توان مردم “.

 شهر نیاسر با قدمت ۶۰۰۰ساله و سطح بالا و غنی در حوزه‌های کشاورزی، تاریخی، فرهنگی، طبیعی و سایر حوزه‌های اقتصادی با ظرفیت‌های فراوان، بستری را مهیا نموده است برای جذب سرمایه بخش خصوصی با رویکرد مشارکت عمومی – خصوصی که یکی از مهم‌ترین محورهای تبیین‌کننده ضرورت تدوین سند سرمایه‌گذاری پیش روی باهمت مدیریت شهری و مشاور می‌باشد.

در سند سرمایه‌گذاری شهر که از بهمن‌ماه سال 1400 تدوین آن آغاز گردید، قابلیت‌ها و مزیت‌های رقابتی شهر نیاسر به تصویر کشیده شده و در برنامه سرمایه‌گذاری آن حدود 22 بسته سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف کشاورزی،  گردشگری، تجاری – خدماتی، صنعتی و ورزشی تهیه و با اولویت­های نیاز شهر و همچنین سود سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی‌شده که بالغ بر 23808 میلیارد ریال حجم سرمایه‌گذاری این پروژه­ها و 278 تعداد سهم اشتغال ایجاد شده در افق اجرای این برنامه است که بیانگر شرایطی مساعدت و بهینه جهت جذب و مشارکت بخش خصوصی می‌باشد.

رسیدن به هدف مطلوب این سند که یک برنامه فرابخشی می‌باشد منوط به اقدامات مدیریت یکپارچه شهری است که باعث پیشرفت روزافزون این شهر و به‌تبع آن پویایی و شادکامی شهروندان خود خواهد شد.