طرح گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر آران و بیدگل

طرح گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر آران و بیدگل

شهرنشینی امروز در کشور ما به یک شاخص ویژه و چشم‌گیر تبدیل شده به نوعی که جمعیت روستاها روز به روز در حال کاهش بوده و به جمعیت شهرها افزوده می‌شود. براساس آمار بیش از 75 درصد شهروندان ایران در شهرها زندگی می‌کنند و این آمار طی نیم قرن اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. این افزایش جمعیت، نیازمند توسعه خدمات، به کارگیری ابزارهای نوین در ارتباط با مردم، توسعه کمی و کیفی شهرها و همچنین بسترسازی برای زندگی آرام در شهر را می‌طلبد که به دلیل عدم همگونی بین رشد جمعیت و رشد شهرها این وضعیت در حال حاضر در شهرهای کشور برقرار نیست.

با توجه به شرایط موجود می‌توان نتیجه گرفت بخش دولتی از توانایی لازم برای به اتمام رساندن طرح‌های  عمرانی برخوردار نیست. در این خصوص، تجارب جهانی حاکی از آن است که راهکار بهینه، استفاده از  مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه‌های زیرساختی است. لذا این گزینه می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های ممکن برای رفع وضعیت بحرانی طرح‌های عمرانی و پوشش ضعف بخش دولتی در اتمام این طرح‌ها،  مطرح گردد.

هرچند طیف وسیعی از همکاري بین بخش عمومی و خصوصی در ارائه خدمات عمومی قابل‌تصور است که از سرمایه‌گذاری و مدیریت کامل بخش عمومی شروع و به سرمایه‌گذاری و مدیریت کامل بخش خصوصی منتهی می‌شود، لکن منظور از “مشارکت عمومی- خصوصی” که «واگذاري امتیاز» نیز نامیده می‌شود، قسمتی از این طیف است که در بخش عمومی امتیاز ارائه خدمات عمومی و ساخت مستحدثات مربوط (با یا بدون بهره‌برداری) را همراه با تأمین مالی به بخش خصوصی واگذار می‌کند. قراردادهاي «مشارکت عمومی – خصوصی» اَشکال مختلفی از قراردادهاي بلندمدت بین  اشخاص حقوقی و نهادهاي عمومی را در برمی‌گیرد. هدف آن‌ها تأمین مالی، طراحی، ساخت و در صورت نیاز بهره‌برداری طرح‌ها و فعالیت‌های بخش عمومی توسط بخش خصوصی و به‌عبارت‌دیگر، انتقال مدیریت طرح یا فعالیت عمومی به بخش خصوصی است.

مدیریت شهری آران و بیدگل با عنایت به مباحث فوق در سال 1399 حسب ضرورت تهیه سند سرمایه گذاری جهت ابزاری مدون و علمی برای جذب سرمایه گذاران و طی فرآیند مشارکت عمومی-خصوصی با همکاری مشاور نقش و اندیشه مبنا؛ اقدام به تهیه این سند نمود که مجموعا حاوی 83 فرصت سرمایه گذاری است که در این میان 43 بسته ویژه سرمایه گذاری به همراه دو پروژه شاخص کلان مقیاس مجموعه مذهبی فرهنگی آستان مقدس محمد هلال بن علی علیه السلام و بازار شهید علی خدمتی به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته است. امید می رود که راهی نوین جهت توسعه و پویایی شهر هموار گردد.