روز جهانی مهربانی

روز جهانی مهربانی

روز جهانی مهربانی(World Kindness Day)  13 نوامبر است که در ۱۹۹۸ توسط جنبش جهانی مهربانی متشکل از سازمان‌های غیردولتی مهربانی ملل معرفی شد و در کشورهای متعددی آن را اجرا کردند. این جنبش ابتدا در ژاپن و با عنوان «جنبش مهربانی‌های کوچک» شکل گرفت و با گسترش به سرتاسر دنیا توانست به عنوان «روز جهانی مهربانی» ثبت و ترویج شود. همچنین در بریتانیا به رهبری دیوید جمیلی از مؤسسان روز مهربانی بریتانیا. در ۲۰۱۰ به درخواست انجمن شهروندان و والدین فدرال نیو ساوت ولز از وزیر اداره آموزش و پرورش آن ایالت این روز به تقویم اضافه شد. در ۲۰۱۲ به درخواست رئیس مهربانی جهانی استرالیا این روز با تقویم مدارس فدرال کشور و وزارت آموزش اضافه شد.

در واقع روز جهانی مهربانی روزی‌ است که اشخاص را تشویق می‌کند تا از مرزها، نژاد و مذهب چشم‌پوشی کنند.