تایید طرح تفصیلی امامزاده هلال بن علی (ع) آران و بیدگل

تایید طرح تفصیلی امامزاده هلال بن علی (ع) آران و بیدگل

طرح موضعی و موضوعی امامزاده هلال بن علی (ع) آران و بیدگل توسط شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا در کمیسیون ماده پنج شهر آران و بیدگل مورخ 1401/08/22 و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و با حضور مدیران استان و شهر آران و بیدگل مصوب شد. این طرح در مدت زمان یکسال و نیم تهیه و با رعایت کلیه ضوابط و قوانین مترتب بر آن به بهترین کارکرد خود دست یافت. این طرح جریان ساز با مساحتی برابر 2/15 هکتار و با برآوردی در حدود 20000 میلیارد ریال و در چهار فاز اجرایی پیش بینی شده است. تحقق این طرح زمینه تحول بهینه را در متن شهر آران و بیدگل فراهم و یکی از مهترین خواسته­ های مردم این دیار صورت خواهد پذیرفت.

منبع: استانداری اصفهان

طرح موضعی امامزاده هلال بن علی