موزه ملی شهدا و دفاع مقدس شاهین شهر

موزه ملی شهدا و دفاع مقدس شاهین شهر

موقعیت طرح: شهرشاهین شهر

کارفرما: شهرداری شاهین شهر

متراژ پروژه: 2795 مترمربع

سال طراحی: 1402

جنگ یکی از پیچیده ترین پدیده‌های اجتماعی ست که نقش و تاثیر آن در شکل گیری تاریخ یک کشور بسیار مهم می‌باشد و به عنوان یک متغیر مهم در تحول حیات اجتماعی نقش بازی می‌کند.

تاثیر جنگ و لزوم انتقال تجربه به نسل های بعدی به منظور جلوگیری از شکاف نسل ها و آشنایی با تاریخ سرزمین، نیازمند حفظ آثار ملموس و ناملموسی است که از طریق ایجاد موزه صورت می گیرد.

موزه های جنگ یکی از پایدارترین میراث‌های تلخ و عبرت انگیز و در برداشتی دیگر مقاومت دلیران یک کشور مورد تهاجم در برابر مهاجمان ستیزه جو می باشد.

ایجاد درک آزادانه، انتقال بار معنایی و مفاهیم فرهنگ ایثار و استقامت به نسل جدید (جاری و آتی)، هدف اصلی طراحی موزه ملی شهدای شاهین شهر می باشد.

این موزه با رویکرد نوین کالبدی و کارکردی مکانی است که با نگاه به گذشته و تاریخ یک ملت با استفاده از ابزار هنر سعی در انتقال حوادث، اتفاقات و فراز نشیب های زمان جنگ به نسل آینده را دارد.

سایت مورد نظر در شمال شهر و در جوار آزاد راه معلم و بهشت معصومه و در نزدیکی مجموعه هسا واقع شده است.

این طرح از لحاظ کارکردی در سه سطح شهر، ناحیه و منطقه پیش بینی شده است. مقیاس این طرح از لحاظ کالبدی( با تاکید برعملکرد چند منظوره) در گستره ای برابر 21667 متر مربع استقرار یافته و دارای زیر بنایی برابر 2795 مترمربع (با کاربری‌های متنوع) است.

برای مشاهده انیمیشن این طرح موزه ملی شهدا و دفاع مقدس شاهین شهر به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.aparat.com/v/pw0l8