ملایر،سریر سرمایه ها

ملایر،سریر سرمایه ها

ملایر دومین شهرستان پرجمعیت استان همدان و دارای فرمانداری ویژه می باشد. این شهرستان دارای چهار بخش و شش شهر که مرکز آن شهر ملایر است. جاذبه های بالقوه در زمینه‌های طبیعی، تاریخی، انسان ساخت و همچنین دارای غنای فرهنگی و انسجام اجتماعی، معادن منحصر به فرد چون فروسلیس از جمله ظرفیت های مهم شهرستان به شمار می رود. از این روی بخش قابل توجهی از اقتصاد ملایر بر پایه کشاورزی، دامپروری، صنعت و معدن اختصاص می‌یابد. ملایر نیز شهری با قدمت چندین ساله متشکل از یک هسته مرکزی و پهنه های شکل گرفته در ادوار مختلف دارای ثبت جهانی در زمینه‌ی مبل منبت و انگور و جز 12 شهر با ثبت جهانی است. باید اذعان داشت ملایر در برخی ابعاد واجد شهرگی ملی و حتی جهانی است که در جهت بالفعل سازی این ابعاد بایستی شهر و شهرستان مورد شناسایی و بسترساز فرصت های سرمایه گذاری گردد. رسالت شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ملایر با ارائه تصویری روشن از افق توسعه شهر و سایر مناطق در ابعاد مختلف اقتصادی سعی در شناسایی پتانسیل‌ها و محدودیت‌های منطقه و تقویت این پتانسیل‌ها در راستای بهره‌وری و توسعه همه‌جانبه شهر و ایجاد مزیت‌های رقابتی نسبت به سایر شهرها می­باشد. ضرورت انجام این مهم به سبب شکل‌دادن به اهداف کلان مدیریت شهری، جهت پی‌ریزی پایه‌های مدار سرمایه‌گذاری همچنین تحقق اسناد بالادستی جهت توسعه همه جانبه ملایر لحاظ می گردد. شفاف‌سازی امنیت سرمایه و ضمانت بازگشت، جذب نقدینگی، انتقال فناوری‌های جدید و ایجاد زمینه‌های اشتغال در ملایر، باعث ایجاد اشتغال و به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و نیز تأمین مالی پروژه‌های مؤثر بر توسعه ملایر می‌باشد. هدف بر این است تا با معرفی فرصتهای متمایز و تعیین ویژگیهای هر فرصت، همسویی زمینه متعدد فعالیتها در متن شهر اعم از فضایی-کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، ذیل یک مدیریت یکپارچه، باعث تقویت آوازه و شهرگی ملایر در برندینگ شهری خواهد شد.