طرح جامع مجتمع تفریحی- گردشگری سده لنجان

طرح جامع مجتمع تفریحی- گردشگری سده لنجان

موقعیت طرح: اصفهان، سده لنجان

کارفرما: شهرداری سده لنجان

متراژ پروژه: 3.8 هکتار

سال طراحی: 1395

مجموعه تفریحی- گردشگری سده لنجان در طرح جامع ناحیه‌ای در حوزه همگن زرین‌شهر واقع گردیده است و شهر سده لنجان در این طرح به‌عنوان مرکز تفریحی-توریستی در نظر گرفته‌ شده است.

بر اساس پیشنهاد فضایی طرح مجموعه شهری، اراضی مجموعه گردشگری سده دقیقاً به‌عنوان اراضی دارای تناسب تفرج و توریسم معرفی‌شده است.

در منطقه بندی کاربری نهایی پیشنهادی زمین در طرح مجموعه شهری اصفهان، اراضی متعلق به مجموعه تفریحی-گردشگری سده لنجان به‌عنوان اراضی باز و طبیعی و اراضی کشاورزی و باغی تعریف‌شده است که کاربری گردشگری با تراکم کالبدی و مداخلاتی بسیار پایین منطقه نمونه، با این پیشنهاد، منافاتی ندارد.