ساختمان ویلای- اقامتی باغبادران

ساختمان ویلای- اقامتی باغبادران

موقعیت طرح: اصفهان، باغبادران

کارفرما: بخش خصوصی

متراژ پروژه: 836 متر مربع

سال طراحی: 1400

ساختمان ویلایی باغبادران به همراه محوطه آن جهت استفاده اداری و اقامتی در نزدیکی رودخانه زاینده رود در شهر باغبادران طراحی گردیده است. این ساختمان در سه سقف با زیربنای 636 مترمربع و محوطه 2500 مترمربع طراحی گردیده است. طراحی این ساختمان چندمنظوره با دوهدف کوتاه مدت و بلند مدت طراحی گردیده است. در هدف کوتاه مدت این ساختمان به عنوان دفتر مرکزی پروژه گردشگری حس خوب زندگی و همچنین به عنوان فضای اقامتی برای استفاده مدیران و مهمانان عمل خواهد کرد، در هدف بلند مدت این ساختمان و محوطه اطراف آن عملکرد پذیرایی در فضای بسته و روباز را دارا خواهد بود. در طراحی این پروژه موقعیت استثنایی و چشم انداز متنوع آن نقش اصلی را ایفا میکند. همچنین تلاش شده است با استفاده از متریالهای همخوان با طبیعت آشفتگی بصری به این موقعیت ویژه اضافه نگردد. دارا بودن تراسهای متنوع در جبهه های مختلف ساختمان، آبنما، بام سبز و محوطه فراخ و کاربردی از ویژگی های متمایز این ساختمان ویلایی می باشد.