مراحل اجرایی طرح المان ورودی شهر گلپایگان

مراحل اجرایی طرح المان ورودی شهر گلپایگان

با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های شهر تاریخی- گردشگری گلپایگان که از موقعیت مطلوبی برخوردار است لذا برای استقبال و جاذبه بیشتر گردشگران مقرر شد بمنظور گشایش جاذب و پیش ورودی مناسب، طرح المان ورودی شهر گلپایگان از سمت شهر گوگد تهیه و ارائه شود. لذا طرح منتخب از سوی شهرداری گلپایگان که توسط این مشاور تهیه شده است پس از طی مراحل تصویب، در دست اجرا قرار گرفت که شاهد مراحل اجرائی طرح مذکور می باشیم.

پروژه ی بهسازی و بهبود فضای شهری ورودی شهر گلپایگان (از سمت گوگد) در شرق شهر گلپایگان واقع شده است و جزئی از اراضی محدوده و حریم شهر به حساب می‌آید.

برای مشاهده ویدیو جلسات هم اندیشی و مراحل اجرایی طرح المان ورودی شهر گلپایگان به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://www.aparat.com/v/J3koa