تصویب مجموعه تجاری نطنز(تیمچه بازار)

تصویب مجموعه تجاری نطنز(تیمچه بازار)

مجموعه تجاری نطنز (تیمچه بازار) به مساحت 2000 مترمربع یک بازارتاریخی میباشد که دارای سه حیات مرکزی است که کاربری های تجاری گرداگرد این حیاتها شکل گرفته است. این تیمچه در امتداد بازار تاریخی نطنز شکل گرفته و از لحاظ ساختار، منطبق با بافت تاریخی با نگاهی نو به کاربری تجاری است . زیر بنای مجموعه 1995برابر مترمربع و شامل 71 واحد تجاری میباشد.

مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا در جلسه ی مورخ 1402/11/11 با حضور شهردار و اعضای محترم شورا اسلامی شهر نطنز نسبت ب ارائه و تشریح جزئیات طرح اقدام نمودند. پپس از تبادل ارا و نظرات کلیات طرح مورد تصویب واقع شد.

برای مشاهده ویدیو جلسه به لینک زیرمراجعه نمایید.

https://www.aparat.com/v/gfYBR