هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تهران

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تهران

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا بواسطه تهیه سند فرصت های سرمایه گذاری استان اصفهان و اطلس سرمایه گذاری سه شهر ملایر، شاهین شهر و گلپایگان (با تاکید بر پروژه های گردشگری) به صورت همکار و مستقر در پاویونهای استان اصفهان و شهرداری های مذکور، در این نمایشگاه حضورپیدا کرد. کارشناسان این شرکت از برگزاری نشستهای B2B دربازه زمانی برپایی نمایشگاه با موضوع “سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری” استقبال کردند.