سوم اردیبهشت ماه روز ملی معمار مبارک

سوم اردیبهشت ماه روز ملی معمار مبارک

در تقویم رسمی کشور سوم اردیبهشت به عنوان روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار انتخاب شده است.

با توجه به فعالیت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا در حوزه معماری و انجام بالغ بر یکصد پروژه معماری این مشاور فرصت مناسبی برای قدردانی از فعالیت های افراد فعال در این حرفه، ضمن آرزوی توفیقات تمام  این روز را به مهندسان معمار فعال در این حوزه تبریک عرض مینماید.