طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی

برنامه فرهنگی ، اجتماعی و بهینه سازی فضای شهری سده لنجان

بررسی انسان شناسانه هویت ملی و فرهنگی مردم قشم

مطالعات بازآرایی کاربری های بیمارستان هزارجریب

نگرش سنجی پرسنل سازمان نظام مهندسی اصفهان

انجام مطالعات بازآفرینی جهت احیا و ساماندهی بافت فرسوده شهری به محوریت مسجد جامع نیم ور

مطالعات امکان سنجی و جانمایی مجتمع های بین راهی استان اصفهان

امکان سنجی مجموعه گردشگری توکا

برنامه فرهنگی ، اجتماعی سه ماهه منتهی به نوروز 97 شهرداری زرین شهر

طرح جامع منظر شهری باغبادران

طرح جامع منظر شهری نیاسر

همکار مطالعات ترافیکی طرح جامع جزیره کیش

مطالعات پایه معماری پایانه مسافربری جزیره قشم

معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان اصفهان

بهبود و توسعه کمپینگ های گردشگری شهر اصفهان

آسیب شناسی عدم رونق گردشگری محور زاینده رود

مطالعات پایه طرح جامع سایت درمان قشم