شهرسازی

شهرسازی

طراحی شهری و طرح جامع سه بعدی خیابان شهید بهشتی شاهین شهر

طرح موضعی امامزاده محمد هلال بن علی (ع)

مرحله اول و دوم آماده سازی اراضی مجموعه مسکن مهر و فرهنگیان باغبادران

طرح جامع گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

طرح جامع گردشگری ، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان مبارکه (1398)

مرحله اول و دوم آماده‌سازی صنایع کارگاهی شهر زاینده‌رود (1398)

امکان سنجی،شناسایی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری گردشگری باغبادران(حریم و محدوده)

طرح جامع محوطه استادسرای دانشگاه آزاد کاشان

امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری آقا علی عباس

امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری دستجرد

امکان سنجی هتل سنتی کاروان سرای گز

امکان سنجی هتل سنتی خانه تاریخی ساعت چی

مطالعات کمپینگ ساحلی باغبادران

امکان سنجی کمپینگ گردشگری روستای خارا

طراحی مجموعه بین راهی نطنز فاز یک و دو

تآمین محتوا و طراحی گرافیک کتابچه فرصت های سرمایه گذاری شهر باغبادران

تآمین محتوا و طراحی گرافیک کتابچه فرصت های سرمایه گذاری شهر سده لنجان

امکان سنجی هتل سنتی کاروان سرای مقصود بیک

امکان سنجی بازارچه صنایع دستی کاروان سرای نخجوانی ها