معماری

معماری

مطالعات و طراحی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت فولادشهر

هتل مجموعه گردشگری صدف

مجموعه گردشگری صدف

باغ بهار خسرو

شهرداری میبد

طرح باز زنده سازی کارخانه پشم هرند (1399)

طرح بهبود هویت بصری در محدوده مداخله شهرداری زرین شهر

زیباسازی و بهینه سازی منظز شهری زرین شهر (ویژه نوروز)

طراحی باغ رستوران نقش جهان 

طراحی لنداسکیپ و مسیر گالری کارخانه دیسمان

ساماندهی و زیباسازی پل وشمنجدجان باغبادران

زیباسازی منظر شهری نیاسر(نوروز 1396)

زیباسازی منظرشهری باغبادران(نوروز1396)

طراحی المان های شهری شهر سده لنجان

ساختمان اداری صنایع برودتی خمینی شهر

مجموعه مسکونی کاشان

طراحی معماری مجتمع 700 واحدی مسکن مهر فولاد شهر

مجتمع مسکونی ایثار

موزه فریدون شهر

مجتمع مسکونی چهارباغ

مجتمع مسکونی آتشگاه

مجتمع مسکونی بهمن

مجموعه مسکونی جهاد خانه سازی اطشاران

مجتمع مسکونی باغ زرشک

مجتمع مسکونی دروازه دولت

مجموعه مسکونی جی شیر

مجتمع مسکونی سپاهان شهر

ساختمان خیریه قشم

مسکن مهر بهارستان

مسکن مهر شاهین شهر

مسکن مهر فولادشهر

مجتمع مسکونی سپاهان شهر

مجتمع مسکونی نگین

مجتمع مسکونی پروین

مجتمع مسکونی شیخ مفید

ساختمان اداری – سردخانه سپاهان بشیر

طراحی داخلی منزل مسکونی شهرکرد

طراحی داخلی منزل مسکونی سپاهان شهر

طراحی داخلی مجتمع مسکونی شهرک ولیعصر