تدوین بسته های سرمایه گذاری

تدوین بسته های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری استان اصفهان

فرصت های سرمایه گذاری شهر نیاسر

پروژه تهیه سند سرمایه گذاری شهر بهارستان

فرصت های سرمایه گذاری پارک کوهستان قهجاورستان

شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تیران

طرح جامع گردشگری ، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان مبارکه

طرح جامع گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

طرح گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر آران و بیدگل

شناسایی،مکان یابی، امکان سنجی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری فولادشهر

شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر سین

تهیه طرح جامع گردشگری و فرصت­های سرمایه ­گذاری شهر باغبادران

طررح جامع مجتمع تفریحی- گردشگری سده لنجان

ارزیابی مالی و اقتصادی هتل 5 ستاره خرم آباد

ارزیابی مالی و اقتصادی هتل 5 ستاره کاراکال سنندج

ارزیابی اقتصادی مجموعه گردشگری خورشید اردهال

ارزیابی اقتصادی بازارچه صنایع دستی خورشید اردهال

ارزیابی اقتصادی کمپینگ اردستان

ارزیابی اقتصادی مهمان پذیر اصفهان

ارزیابی اقتصادی هتل سنتی خانه تاریخی ساعت چی